Trepartsaftale om lønkompensation i Nordjylland

9. november 2020

Opdateret den 23. november 2020

Aftalen om lønkompensation i Nordjylland er ophørt fra den 23. november 2020, idet restriktionerne er bortfaldet før forventet.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er blevet enige om en ny model for lønkompensation i de syv nordjyske kommuner, der er berørt af nye, lokale restriktioner for at begrænse corona-smitten.
Aftalen har til hensigt at undgå afskedigelser af medarbejdere samt afhjælpe de berørte virksomheder i den nuværende ekstraordinære smitteudviklingssituation i Nordjylland.

Nedenfor kan du læse mere om, hvad aftalen går ud på - ordningerne administreres af Erhvervsstyrelsen og skal søges gennem Virk.dk, når der åbnes for ansøgning.

Lokal lønkompensation ved hjemsendelse med fuld løn

Der indføres en lokal lønkompensation, hvor virksomheder i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø Kommune kan søge om lønkompensation. 

 • Den lokale lønkompensation, der indføres, vil generelt basere sig på forudsætningerne for den tidligere lønkompensationsordning, men som noget nyt vil der ikke blive stillet krav om afholdelse af feriedage for medarbejdere.
 • For at få lønkompensation skal virksomheden hjemsende mindst 30 pct. af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte for at være berettiget til lønkompensation.
  I opgørelsen vil indgå medarbejdere omfattet af lønkompensationsordningen for pendlere (se nedenfor).
  Det skal understreges, at medarbejderne ikke må arbejde for virksomheden under hjemsendelsen.
 • Virksomheden skal betale fuld løn til medarbejderne i kompensationsperioden, og det er en forudsætning for lønkompensationen, at virksomheden i den lønkompenserende periode ikke afskediger ansatte som følge af økonomiske årsager.
 • Lønkompensationen vil som tidligere udgøre 75 pct. af lønnen for funktionærer og 90 pct. for ikke-funktionærer, med et loft på 30.000 kr. om måneden.

Lønkompensation til pendlere, der ikke kan krydse kommunegrænser

 • Der indføres en pendlerlønkompensationsordning målrettet virksomheder, hvis medarbejdere ikke kan møde på arbejde på grund af myndighedernes kraftige opfordring til ikke at krydse kommunegrænserne i de syv omfattede kommuner (Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø).
 • Den nye ordning omfatter både arbejdssteder i og uden for de syv omfattede kommuner. Formålet med ordningen er at holde hånden under lønmodtagere, der ikke kan arbejde pga. restriktioner mellem kommunegrænser.
 • Virksomheder i ordningen har derfor ikke nødvendigvis oplevet et behov for at hjemmesende medarbejdere, som er et krav i øvrige lønkompensationsordninger.
 • Pendlerlønkompensationsordningen vil give mulighed for kompensation til virksomheder, der betaler fuld løn til medarbejdere, som ikke kan varetage deres arbejde på grund af den kraftige opfordring til ikke at krydse kommunegrænser.
 • Der skal fremlægges dokumentation for, at medarbejderne bor i en tvangslukket kommune eller virksomhederne ligger i nedlukkede kommuner, og at de bosatte er i forskellige kommuner.
 • Der er som udgangspunkt ikke noget krav om, at virksomheden hjemsender medarbejdere eller har et vist antal medarbejdere ramt af restriktionerne.
 • Lønkompensationen til virksomhederne udgør 75 pct. af lønnen for funktionærer og 90 pct. for ikke-funktionærer, med et loft på 45.000 kr. om måneden.


Ordningerne trådte i kraft den 6. november 2020 og gælder indtil videre til den 3. december 2020. Læs trepartsaftalen her.

Aftalen skal evalueres sidst på ugen, så hvis I oplever og kan dokumentere, at der er situationer som ikke dækkes – at der er andet end løn, som bliver en ekstra udgift på grund af restriktionerne – så vær søde at kontakte os, så vi kan få det ind i evalueringen.

Ikke nye aftaler om hjemsendelse på dagpenge af timelønnede

De faglige organisationer er ikke indstillede på, at der kan indgås en organisationsaftale om hjemsendelse, som den vi havde i foråret, fordi de nye pakker – særligt den om kommunependlere anses for at kunne dække behovet.

Og I må endelig kontakte os, hvis der er noget, I har brug for at få bredt ud eller bare snakket om.