Nyheder

 • Meddelelse fra International Cooperative Alliance (ICA)
  18. marts 2020

  Meddelelse fra International Cooperative Alliance (ICA)

  Kære medlemmerKære venner I disse vanskelige tider vil jeg gerne udtrykke min solidaritet med alle ICAs medlemmer og især med alle dem, der gennemgår en svær isoleringsperiode. Den nødsituation, vi befinder os i, og de foranstaltninger, s…
  Læs mere

 • Vellykket SIV-Midtvejskonference
  5. marts 2020

  Vellykket SIV-Midtvejskonference

  Fællessalen på Christiansborg dannede den smukke ramme, da forskningsgruppen Socialt Innovativt Vidensarbejde (SIV) afholdt deres midtvejskonference den 28. februar 2020. Konferencen stillede skarpt på et arbejdsmarked for vidensarbejdere, …
  Læs mere

 • Ferietillægget bliver mindre i år
  4. marts 2020

  Ferietillægget bliver mindre i år

  Som arbejdsgiver skal du være opmærksom på, at udbetalingen af ferietillæg til de ansatte, der holder ferie med løn, og som får udbetalt ferietillæg – et beløb, der typisk udbetales i april eller maj måned – i år bliver udbetalt som et væse…
  Læs mere

 • Kooperationens årsmøde 2020
  11. februar 2020

  Kooperationens årsmøde 2020

  Tirsdag den 26. maj 2020 kl. 10.00 er der årsmøde i Kooperationen.I år er det Kulturhuset Union, i den gamle folkeskole på Nørre Allé 7 i København, der danner rammerne om årsmødet. Dagen starter i bygningen Alice, hvor vi bl.a. skal afhold…
  Læs mere

 • Bestyrelseskursus for NGO'er
  7. februar 2020

  Bestyrelseskursus for NGO'er

  Hvorfor er bestyrelsen i en civilsamfundsorganisation/NGO vigtig? Hvilket ansvar har den? Hvordan sikrer man sig, at man har de rette oplysninger, når man skal træffe beslutninger? Hvordan spiller man som bestyrelse bedst sammen med en …
  Læs mere

 • Hvad er en intern statslig voldgift?
  5. februar 2020

  Hvad er en intern statslig voldgift?

  Som bekendt fra dagspressen er der fem universiteter, der har været eller er i tvist med Bygningsstyrelsen. Baggrunden for tvisterne er, at en række byggerier er gået helt galt på grund af dårlige rådgivere og dårligere entreprenører. Dette…
  Læs mere

 • Praktikant til Kooperationen søges
  4. februar 2020

  Praktikant til Kooperationen søges

  Kooperationen søger en engageret praktikant, der kan hjælpe os i vores arbejdet for at skabe bedre vilkår for kooperative og socialøkonomiske virksomheder i Danmark.Som praktikant i en værdibaseret arbejdsgiver- og interesseorganisation får…
  Læs mere

 • Kan visning af en video begrunde en bortvisning?
  23. januar 2020

  Kan visning af en video begrunde en bortvisning?

  Hvis en medarbejder misligholder ansættelsen væsentligt, kan dette danne grundlag for en bortvisning. Bortvisning er en alvorlig sanktion overfor den ansatte, som alene kan benyttes af en arbejdsgiver i særlig grove og alvorlige tilfælde af…
  Læs mere

 • Pulje til sporskifte
  9. januar 2020

  Pulje til sporskifte

  Puljen udbydes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som i forbindelse med Trepartsaftalen, har afsat 25 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 til en såkaldt sporskifteordning.Ideen med puljen er, at fastholde medarbejdere på arbej…
  Læs mere

 • Konference om fremtidens vidensarbejde 28.02.2020
  23. december 2019

  Konference om fremtidens vidensarbejde 28.02.2020

  Forskningsprojektet Socialt Innovativt Vidensarbejde (SIV) stiller skarpt på et arbejdsmarked for vidensarbejdere, der er under hastig forandring. De samfundsmæssige og teknologiske rammer for vidensarbejde ændrer sig i disse år: Der still…
  Læs mere

 • European Green Deal - EU klimaneutralt senest i 2050
  13. december 2019

  European Green Deal - EU klimaneutralt senest i 2050

  Den 11. december offentliggjorde Europa-Kommissionen ”the European Green Deal” – Europas nye strategi for økonomisk vækst, der skal gøre EU klimaneutralt senest i 2050. Formand for kommissionen, Ursula von der Leyen, understregede, at ”afta…
  Læs mere

 • Når de kan, så kan vi også
  11. december 2019

  Når de kan, så kan vi også

  I forbindelse med Kooperationens klimaprojekt ”Klimaagenter i byggebranchen” har vi fået lavet tre videoer i Bolivia. De viser, hvordan man i et land, der er hårdt ramt af klimaforandringerne, og hvor der er en stor mangel på ressourcer, al…
  Læs mere

 • Højesteretsdom i Vejstribesagen
  10. december 2019

  Højesteretsdom i Vejstribesagen

  Højesteret har afgjort Vejstribesagen med en dom, der lægger en meget restriktiv linje for, hvornår konkurrenter lovligt kan lave et konsortium. Dommen fra Højesteret, der drejer sig om om udbud af en kontrakt om vejmarkeringen i tre distr…
  Læs mere

 • Klimaagenter i byggebranchen
  5. december 2019

  Klimaagenter i byggebranchen

  FNs 17 verdensmål bliver brugt mere og mere som referenceramme og som redskab til at arbejde mere bæredygtigt. Ikke mindst verdensmål nr. 13 – klimaindsatsen – er kommet til at fylde en masse i løbet af det sidste år tid. Men der er ikke ku…
  Læs mere

 • Høringssvar på ny erhvervsfremmestrategi
  29. november 2019

  Høringssvar på ny erhvervsfremmestrategi

  Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har haft sendt deres udkast til Strategi for decentral erhvervsfremme 2020-2023 i offentlig høring. Med nedlæggelsen af de regionale vækstfora er Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse ansvarlig for at igangsæt…
  Læs mere

 • Barns sygdom – fri til planlagte undersøgelser?
  28. november 2019

  Barns sygdom – fri til planlagte undersøgelser?

  Mange overenskomster på Kooperationens område giver ret til frihed med løn på barnets første - og måske også anden sygedag.I en faglig voldgift den 11. november 2019 har en opmand udtalt, at retten til frihed med løn på barnets først og and…
  Læs mere

 • Nyt internationalt fællesskab
  27. november 2019

  Nyt internationalt fællesskab

  Kooperationen har i november 2019 overtaget pladsen som den danske repræsentant i den europæiske paraplyorganisation ENSIE - The European Network of Social Integration Enterprises. Kooperationen bliver hermed en del af et stærkt fællesskab…
  Læs mere

 • Danmarks eneste andelsboghandel åbner i 2020
  13. november 2019

  Danmarks eneste andelsboghandel åbner i 2020

  Den 1. januar 2020 åbner Danmarks første andelsboghandel. Det er selskabet FredensborgFordi der står bag købet af den lokale boghandel, der stod til at lukke, fordi indehaveren havde nået pensionsalderen. Formålet med selskabet er at udvikl…
  Læs mere

 • Whistleblowerdirektiv
  31. oktober 2019

  Whistleblowerdirektiv

  Den 7. oktober 2019 vedtog Ministerrådet i EU den nye Whistleblowerordning. Det nye direktiv forpligter blandt andet private arbejdsgivere med 50 eller flere ansatte til at etablere en whistleblowerordning. Medlemslandene har en frist på t…
  Læs mere

 • Supplerende høring om rimelighedskravet
  31. oktober 2019

  Supplerende høring om rimelighedskravet

  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) sendte den 20. september 2019 en bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats i høring. Dette medførte, at en arbejdsgruppe skulle se på udformningen af reglerne om rimelighedskravet. …
  Læs mere