Nyheder

 • Kursus i styrkebaseret udvikling
  9. oktober 2020

  Kursus i styrkebaseret udvikling

  Som opfølgning på kurserne ”Kommunikation i rollen som bygge- og projektleder” samt ”Konflikthåndtering- og styring”, udbydes nu kurset ”Styrkebaseret udvikling – fokus på styrker og motivation.” Kurset giver deltagerne indsigt i og værktø…
  Læs mere

 • Byggeri og mangelsansvar
  6. oktober 2020

  Byggeri og mangelsansvar

  Som led i opførelsen af et byggeri, indgår en lang række materialeleverancer lige fra imurede mursten, til køleskabet, som tilsluttes forud for aflevering af byggeriet.Udfordringen for entreprenøren er ofte, at han hæfter for mangler ved di…
  Læs mere

 • Nye fællesskaber i landdistrikterne
  2. oktober 2020

  Nye fællesskaber i landdistrikterne

  Kortlægning og information til etablering af kooperativer og fælleskabsøkonomier i landdistrikterne Kooperativer, fællesskabsøkonomier, demokratiske virksomheder, andelsforeninger… Der er mange navne og betegnelser for de mange nye fællese…
  Læs mere

 • Orientering fra Energistyrelsen
  1. oktober 2020

  Orientering fra Energistyrelsen

  Energistyrelsen har den 29. september 2020 orienteret om undtagelser i forbindelse med kravet om at bruge VE-godkendte installatør- og montørvirksomheder i henholdsvis Skrotningsordningen og Bygningspuljen: I Skrotningsordningen indføres…
  Læs mere

 • Forsinkelse af byggesager grundet covid-19
  22. september 2020

  Forsinkelse af byggesager grundet covid-19

  Udbredelsen af Covid-19 har medført forsinkelse af igangværende byggerier som følge af syge eller hjemsendte/karantæneramte medarbejdere eller forsinkede materialeleverancer. Herudover er byggepladser blevet standset fra bygherres side grun…
  Læs mere

 • Nye muligheder for arbejdsfordeling
  11. september 2020

  Nye muligheder for arbejdsfordeling

  Regeringen og arbejdsmarkedets parter har den 30. august 2020 indgået en aftale om arbejdsfordeling på virksomheder, der er ramt økonomisk af følgerne af corona. Aftalen er indgået i forbindelse med, at ordningen om lønkompensation er udløb…
  Læs mere

 • Tre initiativer fra Arbejdstilsynet
  3. september 2020

  Tre initiativer fra Arbejdstilsynet

  Aftaleforløb, dialog og vejledning samt gebyr for skærpet tilsyn er tre nye initiativer, som Arbejdstilsynet sætter i værk i september. Baggrunden er den politiske aftale om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbej…
  Læs mere

 • Tre kooperative videoer
  3. september 2020

  Tre kooperative videoer

  CoopStarter 2.0 projektet er netop afsluttet, og resultatet af projektgruppens store arbejde kan ses på starter.coop, hvor der frit kan hentes et omfattende materiale både i form af vejlednings- og undervisningsmateriale og informationsmate…
  Læs mere

 • Ferie efter 1. september 2020
  2. september 2020

  Ferie efter 1. september 2020

  Den 1. september 2020 trådte den nye ferielov i kraft. Efter denne dato er alle ansatte nu overgået til samtidighedsferie – det vil sige, at ferie optjenes og afholdes indenfor samme ferieår og ikke forskudt, som vi tidligere har været vant…
  Læs mere

 • Ny trepartsaftale om arbejdsfordeling på plads
  31. august 2020

  Ny trepartsaftale om arbejdsfordeling på plads

  Regeringen og arbejdsmarkedets parter har den 30. august 2020 indgået en aftale om arbejdsfordeling på virksomheder, der er ramt økonomisk af følgerne af corona. Aftalen er indgået i forbindelse med, at ordningen om lønkompensation er udløb…
  Læs mere

 • Bedre arbejdsforhold for vidensarbejdere
  24. august 2020

  Bedre arbejdsforhold for vidensarbejdere

  Nyt forskningsbaseret dilemmaspil skal give bedre arbejdsforhold for vidensarbejdere FORSKNING I SPILFORM: Nyudviklet dilemmaspil skal træne ledere og medarbejdere til at håndtere udfordringer i virksomheder, der kombinerer løst- og fastan…
  Læs mere

 • Mindesmærke for byggesjusk
  19. august 2020

  Mindesmærke for byggesjusk

  Den nye lufthavn i Berlin ser nu ud til snart at kunne åbnes. Ni års forsinkelse og 150.000 registrerede mangler, samt en samlet regning på 9 milliarder kroner ser nu ud til at slutte af med, at Berlins nye lufthavn – til afløsning af Tege…
  Læs mere

 • Ændringer til BR18
  3. juli 2020

  Ændringer til BR18

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har netop udstedt en ændringsbekendtgørelse til BR18. Ændringerne trådte i kraft den 1. juli 2020. Der er blandt andet tale om følgende ændringer:Nye regler vedrørende byggerier i Brandklasse 1Hvis et bygge…
  Læs mere

 • Forventer fortsat vækst
  1. juli 2020

  Forventer fortsat vækst

  Logik og Co. - etableret i 2001 og medlem af Kooperationen - havde i 2019 en nettoomsætning på 64,3 millioner kroner og forventer, at 2020 bliver endnu bedre. Selvom overskuddet for 2019 er på 2,1 millioner, og 1,7 millioner kroner lavere …
  Læs mere

 • Bløde og hårde værdier
  25. juni 2020

  Bløde og hårde værdier

  Vil du være med at styrke dine kommende medarbejderes bløde kompetencer? Sammen med partnere fra Spanien, Italien, Belgien, Grækenland og Litauen er Kooperationen i gang med at designe og udvikle et såkaldt serious game. Spillet skal bring…
  Læs mere

 • Ny rejsevejledning
  25. juni 2020

  Ny rejsevejledning

  Den 18. juni 2020 udsendte Udenrigsministeriet igen en ny rejsevejledning, der denne gang har en ny model for åbning for EU- og Schengenlandene samt Storbritannien. Rejsevejledningen gælder med virkning fra lørdag den 27. juni 2020. Udenri…
  Læs mere

 • Gratis vejledning til RSV'er
  25. juni 2020

  Gratis vejledning til RSV'er

  Frem til den 31. august tilbyder Kooperationen gratis vejledning til Registrerede Socialøkonomiske Virksomheder om, hvordan de korrekt rapporterer på registreringsordningens særlige krav i deres årsrapport. Med tilbuddet ønsker vi at gøre d…
  Læs mere

 • Ny lov - varsling af ferie
  25. juni 2020

  Ny lov - varsling af ferie

  Nye regler om varsling af ferie i den forlængede lønkompensationsperiodeFolketinget har den 25. juni 2020 vedtaget lov om varsling af ferie i den forlængede lønkompensationsperiode. Loven gælder for varsel af ferie for arbejdsgivere, der er…
  Læs mere

 • Ret til sygedagpenge til særligt udsatte medarbejdere og pårørende
  20. maj 2020

  Ret til sygedagpenge til særligt udsatte medarbejdere og pårørende

  Folketinget har netop vedtaget en ændring af Sygedagpengeloven den 20. maj 2020, der i en midlertidig periode giver ret til sygedagpenge fra første fraværsdag for lønmodtagere, der er i øget risiko ved smitte med COVID-19, og for lønmodtage…
  Læs mere

 • Nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen
  11. maj 2020

  Nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen

  Sundhedsstyrelsen har opdateret de generelle anbefalinger om forebyggelse af smitte. Vi skal alle fortsat holde afstand og vise hensyn – men hvis vi holder høj hygiejne, så kan vi rykke en smule tættere sammen. Sigtet med anbefalingerne er…
  Læs mere