Regler for covid test af tilrejsende arbejdskraft

16. februar 2021

I medfør af lov om pligt til at sikre covid-19 test af tilrejsende arbejdskraft efter indrejse i Danmark har Beskæftigelsesministeriet udstedt en bekendtgørelse, som fastlægger arbejdsgiveres testkrav for tilrejsende arbejdskraft.

Bekendtgørelsen trådte i kraft den 7. februar 2021.

Det fremgår af bekendtgørelsen, at kravet om test for covid-19 gælder som udgangspunkt gælder for alle, der indrejser til Danmark som tilrejsende arbejdskraft.

De skærpede testkrav for covid-19 for tilrejsende arbejdskraft efter indrejse i Danmark gælder dog ikke for følgende personer:

 • Personer, der har fast bopæl i Danmark på tidspunktet for indrejsen
 • Personer, der har fast bopæl i grænselandet på tidspunktet for indrejsen
 • Personer, der indrejser fra Sverige efter at have været i transit gennem Sverige til eller fra Bornholm uden at have taget ophold i Sverige
 • Personer, der udgør besætning på tog, bus, skib og taxa
 • Personer, der tidligere har været smittet med covid-19, og som kan fremvise dokumentation for et positivt testresultat, der er mindst 14 dage og højest 12 uger gammelt fra tidspunkt for ankomst
 • Personer, der indrejser til Danmark med henblik på godstransport
 • Personer, der af medicinske årsager ikke bør få foretaget en PCR-test
 • Personer, der som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en PCR-test.

Hvornår skal testen foretages?

Efter indrejse i Danmark skal tilrejsende arbejdstagere have foretaget en PCR-test. Testen skal foretages tidligst 48 timer og senest 96 timer efter, at den pågældende person er testet negativ for covid-19 forud for indrejse til Danmark.

Krav om dokumentation

Arbejdsgivere skal over for Arbejdstilsynet skriftligt kunne dokumentere, at der er foretaget test for covid-19 af tilrejsende arbejdskraft, der er ansat af arbejdsgiveren. Hvis den tilrejsende arbejdstager er undtaget for reglerne om test for covid-19 efter indrejse i Danmark, skal arbejdsgiver også kunne dokumentere dette. Kravet om dokumentation gælder også for selvstændige uden ansatte, der er tilrejsende arbejdskraft.

Udarbejdelse af skriftlig plan for covid-19 test for tilrejsende arbejdskraft

Arbejdsgivere skal udarbejde en skriftlig plan for covid-19 test for tilrejsende arbejdskraft. Planen skal bl.a. indeholde oplysninger om:

 • Hvordan arbejdsgiveren informerer de ansatte om, at de skal have foretaget en covid-19 test i Danmark efter indrejse
 • Hvordan arbejdsgiveren løbende holder sig orienteret om hvilke lande, regioner eller områder, der er omfattet af reglerne
 • Oversigt over ansatte, der er indrejst i Danmark efter den 7. februar 2021. Oversigten skal indeholde oplysninger om, hvilken region eller område de ansatte er indrejst fra, dato for covid-19 test før og efter indrejse til Danmark, og oplysninger om eventuelle undtagelser fra kravet om covid-19 test efter indrejse til Danmark.

Læs mere og find Arbejdstilsynets skabelon til den skriftlige plan her.