Ændring af Konkurrenceloven

10. februar 2021

Folketinget har den 9. februar 2021 vedtaget en omfattende ændring af konkurrenceloven, som træder i kraft den 4. marts 2021.
Med ændringen implementerer Danmark et EU-Direktiv, som har til formål at styrke de nationale konkurrencemyndigheder i Europa.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen får med lovændringen mulighed for at indbringe sager mod virksomheder og virksomhedssammenslutninger for domstolene med henblik på udmåling af civile bøder.

Lovændringen giver også Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen bedre muligheder for at efterforske eventuelle overtrædelser af konkurrencesager. Blandt andet kan Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen frem over afholde interviews samt efter retskendelse og under visse betingelser gennemføre kontrolundersøgelser i private hjem.

Som følge af den ændrede konkurrencelov etablerer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Center for Konkurrencejura, Efterforskning og Proces. Du kan læse mere om ændringerne her.