Ferie under lønkompensation

10. februar 2021

Den 9. december 2020 blev lønkompensationsordningen, som vi kendte fra foråret 2020, genindført i hele landet. Ordningen var i først omgang gældende fra den 9. december 2020 og frem til januar 2021. I kompensationsperioden, som løb hen over juledagene, fik virksomhederne ikke kompensation for tre dage – parterne vurderede nemlig, at det var dage, som de fleste virksomheder nok alligevel ville holde julelukket i. 

Kompensationsordningen er forlænget indtil marts 2021. I den forlængede periode er det også muligt for arbejdsgiver at stille krav om, at den ansatte selv leverer ferie, afspadsering eller anden frihed, medens vedkommende er sendt hjem. Arbejdsgiver kan således varsle, at en ansat skal afholde en feriedag pr. lønkompensationsperiode, der svarende til 28 kalenderdage, hvor arbejdsgiveren får lønkompensation for lønmodtageren. 


Arbejdsgiveren kan varsle afholdelsen af ferie med kort varsel – nemlig med en dages varsel. De almindelige regler i ferieloven om varsling er ferie er altså suspenderet for ferie i lønkompensationsperioderne. Hvis den ansatte ikke har opsparet ferie, afspadsering eller anden frihed, kan arbejdsgiveren varsle feriedagen som tjenestefrihed uden løn.

Vær obs. på, at i den første lønkompensationsperiode fra den 18. januar 2021 til den 7. februar 2021 (21 kalenderdage) kan arbejdsgiveren dog varsle afholdelse af én feriedag.

Den ansatte kan dog højst pålægges at afholde i alt fem feriedage, afspadsering eller anden frihed i perioden. Optjent ferie, afspadsering, anden opsparet frihed i ansættelsesforholdet og tjenestefrihed uden løn, der er afviklet efter den 17. januar 2021 i lønkompensationsperioden, indgår i de feriedage m.v., som lønmodtageren skal holde.