Frivillig indbetaling af feriemidler

27. januar 2021

Senest den 31. december 2020 skulle alle arbejdsgivere have indberettet beløbene for de indefrosne feriemidler – både for timelønnede og for månedslønnede/funktionærer.

De indfrosne feriemidler, som er indberettet, skal ikke nødvendigvis indbetales til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler (Lønmodtagernes Feriemidler). I kan som arbejdsgiver vælge at beholde de feriemidler, der ikke forfalder til betaling i året.

De feriemidler, der forfalder til betaling hos jer, er feriemidler, som medarbejderen har krav på at få udbetalt, nemlig feriemidler hvor:

  1. medarbejderen har ansøgt om udbetaling af feriepengene fx ved udrejse fra Danmark eller er blevet tilkendt førtidspension mv.
  2. medarbejderen opnår folkepensionsalderen
  3. medarbejderen har optjent feriepenge under en værdi af 1.500 kr. i overgangsåret september 2020 – august 2021
  4. medarbejderen er død

Opkrævningen hos jer omfatter ikke de to ”førtidige” udbetalinger af feriemidler, der skete i efteråret 2020 og sker igen i foråret 2021.

Opkrævningen af forfaldne feriemidler sker i juli måned i det år, beløbet forfalder, og skal betales inden den 1. september samme år.

Hvis I frivilligt ønsker at betale feriemidler, der endnu ikke er forfaldne, så kan dette også ske. Som noget nyt er der nemlig allerede fra den 1. februar 2021 mulighed for frivilligt at indbetale til Lønmodtagernes Feriemidler. Indbetalingerne kan efter den 1. februar 2021 ske løbende.

Alle feriemidler vil være forrentet/indekseret fra den 1. september 2020. Dette gælder uanset, hvornår I som arbejdsgiver vælger at indbetale beløbet. Vi kender endnu ikke indekseringen, som bliver beregnet den 31. maj 2021. Information om indekseringen vil blive sendt direkte til virksomhederne fra Lønmodtagerens Feriemidler.