Opdateret vejledning om databeskyttelse i ansættelsen

8. december 2020

Datatilsynet har den 1. december 2020 offentliggjort en ny version af vejledningen om Databeskyttelse i forbindelse med ansættelsesforhold. Der er tale om en revideret udgave af vejledningen om regler om databeskyttelse, der er særligt relevante i forbindelse med ansættelsesforhold.

Vejledningen sætter fokus på regler om bl.a. opbevaring, videregivelse og sletning af personoplysninger, om rettigheder for ansatte og for ansøgere til ledige stillinger og om kontrol af medarbejdere.

Revisionen af vejledningen er blandt andet sket på baggrund af drøftelser med repræsentanter for arbejdsmarkedets parter om tillidsrepræsentanters brug af arbejdsgivers it-udstyr. Herudover er der foretaget konsekvensrettelser i hele vejledningen på baggrund af tilsynets ændrede praksis om forståelsen af databeskyttelsesforordningens artikel 6 og 9.

Der er tillige foretaget justeringer i en række afsnit om fx rettigheder for stillingsansøgere og ansatte og om kontrol af medarbejdere. Dette er først og fremmest sket på baggrund af konkrete sager, som tilsynet har behandlet siden vejledningens første udgivelse.

Læs den opdaterede vejledning her.