Ny folder om Fællesskabsøkonomier

28. januar 2021

Vi har i Kooperationen lanceret folderen Fællesskabsøkonomier – Fællesejede initiativer i land og by.

Folderen er tænkt som en indføring og vejledning i at etablere fællesejede virksomheder i landdistrikterne. I takt med et øget fokus på etableringen af fællesskabsøkonomier i landdistrikterne har Kooperationen oplevet et behov for mere og ny viden om den kooperative model.

Folderen er særlig henvendt til professionelle aktører i landdistrikterne, landdistriktskonsulenter i LAG/ FLAG, kommuner og erhvervsrådgivere i det danske erhvervsfremmesystem.
Folderen indeholder endvidere ny og relevant viden for iværksættere og øvrige igangsættere i landdistrikterne. Folderen er udarbejdet i anledningen af projektet ”Nye fællesskaber – Kortlægning og information til etablering af fællesskabsøkonomier i landdistrikterne”, som er finansieret af Erhvervsstyrelsens Landdistriktspulje informationsmidler 2019 og Kooperationen.

Kontakt os gerne på 33 55 77 44 eller eb@kooperationen.dk hvis I ønsker at få folderen tilsendt.