Varsling af hovedferie

10. februar 2021

Det kan være svært at tænke på sommerferien i disse vinterdage. Men afholdelse af hovedferien (sommerferien) i perioden fra den 1. maj 2021 til den 30 september 2021 skal varsles over for jeres ansatte med mindst tre måneders varsel. Det er derfor ved at være tid til at få et overblik over sommerferieplanerne i virksomheden, hvis I har behov for at der også afholdes ferie i maj og juni.

Den enkelte ansatte har som udgangspunkt ret til at holde tre ugers sammenhængende hovedferie i perioden fra den 1. maj til den 30. september. Ansatte, der har skolesøgende børn har fortrinsret til ferie i skolernes sommerferieperiode, jf. Ferielovens § 9, stk.1. Ønsker den ansatte kun at holder to ugers samlet ferie, kan I altid indgå en aftale om dette. I kan også aftale, at den ansatte holder hovedferien uden for perioden den 1. maj til den 30. september, hvis den ansatte ønsker dette.

I skal være opmærksomme på, at den ansatte har ret – men ikke pligt – til at holde fire ugers ferie i ferieåret fra den 1. september 2020 – 31. august 2021, jf Ferielovens § 8, stk. 1. I kan derfor ikke varsle hovedferien i september 2021 uden medarbejderens accept.

Ferie, der er optjent i perioden fra den 1. september 2020 til den 31. august 2021, og som ikke er afholdt inden ferieåret udløber, kan ifølge den nye Ferielov afholdes indtil den 31. december 2021.