Nyheder

 • Førstehjælpskursus i København
  7. februar 2022

  Førstehjælpskursus i København

  Førstehjælpskurset vil gøre deltagerne i stand til at håndtere situationer sikkert og hurtigt, hvis nogen skulle have brug for livsvigtig førstehjælp. På kurset vil deltagerne også få indsigt og kendskab til sygdom og mindre skader samt fre…
  Læs mere

 • Onlinekursus for demokratiske iværksættere
  16. december 2021

  Onlinekursus for demokratiske iværksættere

  I samarbejde med Iværksætterdanmark lancerer Kooperationen nu Danmarks første landsdækkende online iværksætterforløb for demokratiske iværksættere. Forløbet er åbent for alle iværksættere, som ønsker eller overvejer at stifte en demokratisk…
  Læs mere

 • Syge og barselsdagpenge ved COVID-19
  9. december 2021

  Syge og barselsdagpenge ved COVID-19

  Adgang til sygedagpenge og barselsdagpenge ved COVID-relateret fraværLov om ændring af lov om sygedagpenge og barselsloven er netop blevet vedtaget. Loven træder i kraft den 16. december 2021. Loven udspringer af en trepartsaftale, der blev…
  Læs mere

 • Lovforslag om coronapas og test vedtaget
  25. november 2021

  Lovforslag om coronapas og test vedtaget

  Lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere forevisning af coronapas, test for COVID-19 m.v. er netop blevet vedtaget, og det træder i kraft allerede fredag den 26. november 2021. Fremvisning af coronapasLoven gør det nu mulig…
  Læs mere

 • Trepartsaftale om adgang til syge- og barselsdagpenge ved covid-relateret fravær
  23. november 2021

  Trepartsaftale om adgang til syge- og barselsdagpenge ved covid-relateret fravær

  Adgang til sygedagpenge og barselsdagpenge ved covid-relateret fravær Regeringen har i dag indgået en bred aftale med arbejdsmarkedets parter om at genindføre to tidligere tiltag som følge af stigende coronasmitte. Sygedagpengerefusion fr…
  Læs mere

 • Årsmøde 2021 var en succes
  4. november 2021

  Årsmøde 2021 var en succes

  I Kooperationen kan vi se tilbage på endnu et veloverstået årsmøde for 2021. Årsmødet bød på en lang dag med både foredrag, nye vedtægter, nyt kontingent, valg til bestyrelsen, kooperative gåture, godt til maven og ganen samt motion for lat…
  Læs mere

 • Praktikant til Kooperationens sekretariat
  12. oktober 2021

  Praktikant til Kooperationens sekretariat

  Er du Kooperationens kommende praktikant?Kooperationen søger en engageret praktikant, der kan hjælpe os i vores arbejde for at skabe bedre vilkår for kooperative, demokratiske og socialøkonomiske virksomheder i Danmark. Vi tilbyder en un…
  Læs mere

 • Vinterforanstaltninger
  6. oktober 2021

  Vinterforanstaltninger

  Efter reglerne i AB  18 er vinterperioden fra den 1. november til og med dem 31. marts, og det fremgår af AB 18 § 5, at årstidsbestemte vinterforanstaltninger anses for indeholdt i tilbuddet, medmindre disse er fælles for flere entrepriser.…
  Læs mere

 • Bæredygtig malervirksomhed
  6. oktober 2021

  Bæredygtig malervirksomhed

  Projektet ‘Bæredygtig omstilling og samfundsansvar i malerbranchen - fra overordnede Verdensmål til konkret handling’ kommer både med en ny branchevejledning, et idekatalog, best practice videoer og lette råd til, hvordan man som malermeste…
  Læs mere

 • Restferie
  23. september 2021

  Restferie

  Ferie fra mini-sommerferien den 1. maj 2020 til den 31. august 2020, eller ferie fra før skal afholdes.Har jeres ansatte gammel ferie, som stammer fra perioden før den nye ferielov trådte i kraft den 1. september 2020, så skal jeres ansatte…
  Læs mere

 • Demokratiske virksomheder som folkeeje?
  26. august 2021

  Demokratiske virksomheder som folkeeje?

  Finanslovsforhandlingerne står for døren, og til dem har Enhedslisten et nyt forslag med sig om sociale andelsbeviser. Med forslaget er Enhedslistens ønske til Regeringen, at der afsættes fem millioner til en infrastruktur omkring sociale a…
  Læs mere

 • Ansøg om iværksætterforløb i ØreXund excubator
  11. august 2021

  Ansøg om iværksætterforløb i ØreXund excubator

  Er I Øresundsregionens nye iværksættere – og går I med en drøm om at starte eller udvikle en bæredygtig og demokratisk ejet virksomhed? ØreXund Excubator har netop åbnet for ansøgninger og leder nu efter iværksættere på begge sider af Øres…
  Læs mere

 • Strukturstatistik 2020
  15. juli 2021

  Strukturstatistik 2020

  Dansk Arbejdsgiverforening har netop udgivet StrukturStatistik 2020, og det fremgår af denne, at omkostningerne ved at få udført en times arbejde af en voksen medarbejder i gennemsnit var 316,68 kr. på virksomheder inden for DA-området i 20…
  Læs mere

 • Webinar om ny whistleblowerordning
  15. juli 2021

  Webinar om ny whistleblowerordning

  Er der i din virksomhed mellem 50 og 249 ansatte er der lovkrav om, at du fra den 17. december 2023 krav om, at du skal have etableret en whistleblowerordning.   Er der 250 eller flere ansatte i din virksomhed er lovkravet, at en whistlebl…
  Læs mere

 • Kooperationen med i ekspertgruppe
  15. juli 2021

  Kooperationen med i ekspertgruppe

  Ekspertgruppen om demokratiske virksomheder starter sit arbejde efter sommerferien. Kooperationen og to medlemsvirksomheder er med. Regeringen har nu offentliggjort sammensætningen af den ekspertgruppe, der skal styrke vidensgrundlaget om …
  Læs mere

 • Forlængelse af ret til sygedagpenge
  30. juni 2021

  Forlængelse af ret til sygedagpenge

  Loven om forlængelse af retten til sygedagpenge for personer i særlig risiko er blevet vedtaget.Ordningen, der giver ret til sygedagpenge for lønmodtagere, der har vanskeligt ved at møde fysisk på arbejde, fordi de af helbredsmæssige årsage…
  Læs mere

 • Stor interesse for ny bog
  29. juni 2021

  Stor interesse for ny bog

  Torsdag den 24. juni 2021 inviterede Kooperationen og forlaget Nemo til bogreception for at fejre udgivelsen af Helena Reumert Gjerding og Jacob Rasks nye bog ”Kooperativ Håndbog – iværksætteri i fællesskab”.Den kooperative håndbog er en pr…
  Læs mere

 • Ubrugt ferie fra mini-sommerferien 2020
  14. juni 2021

  Ubrugt ferie fra mini-sommerferien 2020

  I overgangsperioden til den nye ferielov var der i sommeren 2020 indført en mini-sommerferie. Jeres ansatte havde 16,64 feriedage til at holde i perioden 1. maj 2020 – 31. august 2020. Dagene kunne afvikles indtil udgangen af august 2020.Hv…
  Læs mere

 • Kendelse om renteberegning i AB
  3. juni 2021

  Kendelse om renteberegning i AB

  Den 13. april 2021 har Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg taget stilling til en række principielle spørgsmål vedrørende den offentlige bygherres betalinger.Det er i den forbindelse vigtigt at huske, at hvis en bygherre betaler for sent, h…
  Læs mere

 • Den Kooperative Håndbog
  2. juni 2021

  Den Kooperative Håndbog

  Solen skinner og sommeren nærmer sig med hastige skridt, og det er godt nyt for de læselystne. For få uger siden udkom Pelle Dragsteds spændende bog om fællesejede virksomheder, og nu barsler Kooperationen med sin egen bog om de danske koop…
  Læs mere