Nyheder

 • Webinar om ny whistleblowerordning
  15. juli 2021

  Webinar om ny whistleblowerordning

  Er der i din virksomhed mellem 50 og 249 ansatte er der lovkrav om, at du fra den 17. december 2023 krav om, at du skal have etableret en whistleblowerordning.   Er der 250 eller flere ansatte i din virksomhed er lovkravet, at en whistlebl…
  Læs mere

 • Kooperationen med i ekspertgruppe
  15. juli 2021

  Kooperationen med i ekspertgruppe

  Ekspertgruppen om demokratiske virksomheder starter sit arbejde efter sommerferien. Kooperationen og to medlemsvirksomheder er med. Regeringen har nu offentliggjort sammensætningen af den ekspertgruppe, der skal styrke vidensgrundlaget om …
  Læs mere

 • Forlængelse af ret til sygedagpenge
  30. juni 2021

  Forlængelse af ret til sygedagpenge

  Loven om forlængelse af retten til sygedagpenge for personer i særlig risiko er blevet vedtaget.Ordningen, der giver ret til sygedagpenge for lønmodtagere, der har vanskeligt ved at møde fysisk på arbejde, fordi de af helbredsmæssige årsage…
  Læs mere

 • Stor interesse for ny bog
  29. juni 2021

  Stor interesse for ny bog

  Torsdag den 24. juni 2021 inviterede Kooperationen og forlaget Nemo til bogreception for at fejre udgivelsen af Helena Reumert Gjerding og Jacob Rasks nye bog ”Kooperativ Håndbog – iværksætteri i fællesskab”.Den kooperative håndbog er en pr…
  Læs mere

 • Ubrugt ferie fra mini-sommerferien 2020
  14. juni 2021

  Ubrugt ferie fra mini-sommerferien 2020

  I overgangsperioden til den nye ferielov var der i sommeren 2020 indført en mini-sommerferie. Jeres ansatte havde 16,64 feriedage til at holde i perioden 1. maj 2020 – 31. august 2020. Dagene kunne afvikles indtil udgangen af august 2020.Hv…
  Læs mere

 • Kendelse om renteberegning i AB
  3. juni 2021

  Kendelse om renteberegning i AB

  Den 13. april 2021 har Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg taget stilling til en række principielle spørgsmål vedrørende den offentlige bygherres betalinger.Det er i den forbindelse vigtigt at huske, at hvis en bygherre betaler for sent, h…
  Læs mere

 • Den Kooperative Håndbog
  2. juni 2021

  Den Kooperative Håndbog

  Solen skinner og sommeren nærmer sig med hastige skridt, og det er godt nyt for de læselystne. For få uger siden udkom Pelle Dragsteds spændende bog om fællesejede virksomheder, og nu barsler Kooperationen med sin egen bog om de danske koop…
  Læs mere

 • Danmarks demokratiske pengeinstitutter
  2. juni 2021

  Danmarks demokratiske pengeinstitutter

  I samarbejde med andelskasserne Fælleskassen og Merkur udkom Tænketanken Demokratisk Erhverv onsdag den 2. juni 2021 med rapporten "Danmarks Demokratiske Pengeinstitutter". Demokratiske pengeinstitutter defineres i rapporten som pengeinstit…
  Læs mere

 • Dokumentation for prisstigninger på materialer
  27. maj 2021

  Dokumentation for prisstigninger på materialer

  Hvis AB 18, ABT 18 eller AB 18-Forenklet er vedtaget mellem parterne, vil entreprenøren efter omstændighederne kunne kræve, at bygherren betaler godtgørelse, hvis der indtræder prisstigninger på materialer, der indgår i arbejdet. Hvis AB 9…
  Læs mere

 • Sommerferie og Corona/Covid-19
  19. maj 2021

  Sommerferie og Corona/Covid-19

  Sommerferien står for døren, og selvom mange danskere forventes at holde ferie inden for landets grænser, vil der også være medarbejdere, der ønsker at tilbringe ferien udenlands. Som arbejdsgiver er der nogle forhold, du skal være opmærkso…
  Læs mere

 • Socialøkonomisk koordinator og forretningsudvikler søges
  17. maj 2021

  Socialøkonomisk koordinator og forretningsudvikler søges

  Kooperationen søger en selvstændig og udadvendt projektmedarbejder, hvis hovedopgave bliver at udvikle kommercielt bæredygtige partnerskaber mellem virksomheder, socialøkonomiske aktører og kommuner i Region Midtjylland.  Arbejdsopgaverne …
  Læs mere

 • Gamification og bløde kompetencer
  3. maj 2021

  Gamification og bløde kompetencer

  Mange arbejdsgivere efterspørger højtuddannede medarbejdere med bløde kompetencer som fx kommunikation, kreativitet og kritisk tænkning. En tendens, der spås at blive forstærket over det næste årti.  Gennem projektet COMPETE! udvikler Koop…
  Læs mere

 • Bogudgivelse
  22. april 2021

  Bogudgivelse

  Under præsidentvalgkampen i USA talte Donald Trump med angst i blikket om ”Nordisk Socialisme”, og hans økonomiske rådgivere udgav i slutningen af 2018 en 72 siders rapport om deres bekymringer over, at et stigende antal vælgere interessere…
  Læs mere

 • G-dage forpligtelsen er ikke længere suspenderet
  21. april 2021

  G-dage forpligtelsen er ikke længere suspenderet

  Fra den 19. marts 2021 er virksomhedens fritagelse for at betale første og anden ledighedsdag i forbindelse med hjemsendelse og etablering af ordinær arbejdsfordeling ophørt. Det betyder, at medarbejdere, som hjemsendes uden løn efter overe…
  Læs mere

 • Forbehold i tilbud
  20. april 2021

  Forbehold i tilbud

  I en nylig afsagt kendelse fra Klagenævnet for Udbud blev det fastslået, at den vindende tilbudsgivers tilbud var ukonditionsmæssigt, idet dennes tilbud blev afgivet under forudsætning af, at tidsplanen kunne forlænges med minimum en måned.…
  Læs mere

 • Vanvidskørsel og konfiskation
  20. april 2021

  Vanvidskørsel og konfiskation

  Den 31. marts 2021 trådte de nye regler om konfiskation af biler ved vanvidskørsel i kraft.De nye regler om konfiskation af biler ved vanvidskørsel er trådt i kraft. De betyder, at en bil kan blive konfiskeret og solgt på auktion, også selv…
  Læs mere

 • Lønkompensationsordning
  13. april 2021

  Lønkompensationsordning

  Justering af lønkompensationsordning I forbindelse med den igangværende genåbning af Danmark har regeringen og arbejdsmarkedets parter den 13. april 2021 besluttet at justere lønkompensationsordningen.Justeringen betyder, at virksomhederne…
  Læs mere

 • By-Expressen har medvind
  8. april 2021

  By-Expressen har medvind

  Efter årtusindskiftet ledte nye transportmuligheder og digitalisering til, at mange cykelbudsfirmaer måtte lukke. Den nye teknologi presser budfirmaerne. Dog viser det sig, at det gamle cykelbudsfirma, By-Expressen, er i vækst og holder sta…
  Læs mere

 • Forlængelse af mulighed for refusion
  26. marts 2021

  Forlængelse af mulighed for refusion

  Mulighederne for barselsdagpenge til forældre med hjemsendte børn og sygedagpenge for personer i særlig risiko ved corona-smitte bliver forlænget frem til 30. juni 2021. Det samme gør arbejdsgivers ret til refusion fra første fraværsdag for…
  Læs mere

 • Leveringsvanskeligheder på visse materialer
  25. marts 2021

  Leveringsvanskeligheder på visse materialer

  Mange entreprenører oplever for tiden meget betydelige prisstigninger (som omtalt i sidste nyhedsbrev) og leveringsvanskeligheder på visse materialer. Det kan medføre forsinkelse på byggepladsen og rejser derfor spørgsmålet, om man som entr…
  Læs mere