Det er tid til at tænke på sommerferien

7. februar 2023


Afholdelse af hovedferien (sommerferien) i perioden fra den 1. maj til den 30. september skal varsles over for medarbejderne med mindst tre måneders varsel. Det er derfor ved at være tid til at få et overblik over sommerferieplanerne, hvis man som arbejdsgiver har behov for, at medarbejderne afholder ferie tidligt på sommeren.

  • Den enkelte medarbejder har som udgangspunkt ret til at holde tre ugers sammenhængende hovedferie i perioden fra den 1. maj til den 30. september.

  • Ansatte, der har skolesøgende børn, har fortrinsret til ferie i skolernes sommerferieperiode, jf. Ferielovens § 9, stk.1.

Husk at ferien skal være opsparet på afholdelsestidspunktet

Hvis det ikke er tilfældet, kan arbejdsgiver ikke gennemføre varslingen.

Man skal derfor allerede nu være opmærksom på, hvor mange feriedage man evt. varsler eller accepterer til afholdelse i løbet af foråret.

Vær opmærksom på, at den ansatte har ret – men ikke pligt – til at holde fire ugers ferie i ferieåret fra den 1. september – 31. august, jf. Ferielovens § 8, stk. 1. Arbejdsgiver kan derfor ikke varsle hovedferien til afholdelse i september måned uden medarbejderens accept.

Reglerne om afholdelse af ferie samt varsling heraf findes i Ferielovens §§ 6-10.

Læs Ferieloven