Nyt medlem

4. december 2023


Kooperationen byder hjerteligt velkommen til Stenbroens Aps, en kooperativ træpleje - og anlægsgartner virksomhed. Vi byder velkommen med et mini-medlemsinterview, hvor man kan blive klogere på både virksomheden og tankerne bag.

1. Hvem er I og hvad arbejder I med?
Stenbroens er en anlægsgartner og træpleje virksomhed, der siden 2006 har arbejdet med nye anlæg, pleje af grønne områder, og beskæring og fældning af store træer. Derudover arbejder vi i det små med rådgivning og design. Vi arbejder primært i hovedstaden og for både kommuner/regionen, gårdlaug/boligforeninger, institutioner og private. Firmaet blev overtaget af medarbejderne i 2022.

2. Hvilket problem/behov adresserer I?
Vi har siden firmaets begyndelse været meget optaget af at arbejde for, at skabe en grønnere mere inkluderende by. Derfor forsøger vi løbende at igangsætte og deltage i processer og samarbejde med andre organisationer, der kan medvirke til at fastholde den målsætning.

Det betyder i praksis at vi arbejder for bedre forhold for de trængte grupper i vores by. Hvad end det er fugle, insekter, plantesamfund, eller mennesker, der er pressede.

3. Hvad er succes for jer og hvem bliver glade, når I lykkes?
Uha stort spørgsmål! Succes er i hvert fald, at nå i mål med det vi har sat os for. Hvad end det drejer sig om at skabe en sund og demokratisk virksomhed, få fat i nogle nye og vigtige samarbejdspartnere / kunder, eller når vi afslutter nogle fede projekter.

Vi bilder os selv ind, at vi gennem tiden har gjort en forskel for vores kunder, og at de uderum vi etablerer og plejer, glæder de mennesker og dyr der bruger dem.

4. Hvorfor valgte I at starte en kooperativ/demokratisk virksomhed? Og hvorfor valgte i at registrere jer som forening?
Vi ønskede at skabe en demokratisk arbejdsplads for at udvide den demokratiske sfære til også, at omfatte vores arbejdsliv. Derudover var det vigtigt, i tilblivelsen af vores kooperativ, at vi skabte nogle ordentlige forhold for både medejere og kommende medejere. Dette da anlægsgartner branchen traditionelt ligger lavt både hvad angår, løn og rettigheder, samtidig med at der er en høj grad af nedslidning, på grund af et meget fysisk arbejdsliv under åben himmel.

Vi endte som FMBA efter at bruge et år under Corona på at undersøge fordele og ulemper ved de forskellige virksomhedsstrukturer, samtidig med at vi havde god til at snakke substans.
Det var selvfølgelig også en fordel at virksomheden allerede var etableret og vi, der først gik ind gennem døren til medejerskabet, havde kendt hinanden professionelt i lang tid.

5. Hvad ser I frem til, at Kooperationen kan hjælpe jer med?
I første omgang er vi bare interesserede i organisationen og finde ud af, hvad der foregår i forhold til virksomhedsudvikling og netværk.

Vi har allerede gode oplevelser med os fra det sidste års medlemskab af Kooperativ København, og vi har bevidst valgt at beholde vores branchemedlemskab i Danske Anlægsgartnere, da vi der får en masse gode faglige snakke og sparring.

Man kan læs mere om Stenbroens Aps via deres hjemmesidefacebook, LinkedIn og Instagram