Høringssvar om bedre rammevilkår

13. februar 2024


Bedre vilkår for demokratiske virksomheder?
Læs Kooperationens høringssvar

Kooperationen har den 14. februar 2024 indsendt høringssvar til lovforslag om bedre vilkår for demokratiske virksomheder.

Læs det fulde høringssvar her.
Læs vores guide til lovforslaget her.

Kooperationen bakker stærkt op om forslaget, der er et resultat af en mangeårig fortalerindsats rettet mod at forbedre virksomhedslovgivningen for kooperative virksomheder i Danmark. Vi er særligt begejstrede for de nye muligheder i Erhvervsvirksomhedsloven, der moderniserer og fremtidssikrer virksomhedsformerne a.mb.a. og f.m.b.a. som juridiske rammer for demokratisk ejede virksomheder i Danmark.

Hvad angår tre af de foreslåede initiativer, mener vi dog, at der er behov for justeringer, for at initiativerne mest effektivt kan realisere lovforslagets hensigt: At forbedre forholdene for at starte og drive virksomheder med demokratisk ejerskab i Danmark.

Kooperationens ændringsforslag:

1. Investerende medlemmer

a. Hvorfor er det vigtigt? Forslaget styrker finansieringsmulighederne for f.m.b.a.’er og a.m.b.a.’er ved at tillade virksomhederne at have medlemmer, der alene bidrager med økonomisk indskud.
b. Hvad er problemet? Det foreslås, at investerende medlemmer højst må udgøre 30 pct. af den samlede deltagerkreds. Dermed bliver der sat meget snævre grænser for, at virksomhederne kan udbyde andele bredt, fx i lokalsamfundet.
c. Hvordan kan det ændres? Kooperationen foreslår, at der i stedet indføres
en begrænsning af de investerende medlemmers samlede stemmerettigheder til 30 pct. Derved sikres fortsat de aktive medlemmers (fx medarbejdernes) fulde kontrol over virksomheden, men det muliggøres, at virksomhederne kan rejse kapital fra en bredere kreds af bidragsydere.

2. Aktiv sikring

a. Hvorfor er det vigtigt? Forslaget gør det muligt for f.m.b.a’er og a.m.b.a’er at generationssikre hele eller en del af deres formue, så fremtidige medlemmer ikke kan inkassere de midler, der opspares for at opbygge virksomhedens robusthed.
b. Hvad er problemet? I bemærkningerne skrives der, at den bundne reserve ikke må kunne ”reduceres i de år, hvor virksomheden har underskud, men skal opretholdes i uændret størrelse”.
c. Hvordan kan det ændres? Kooperationen foreslår, at der åbnes mulighed for, at den bundne reserve kan anvendes til at dække et underskud, fx ved en uforudset krise som COVID-19.

3. Omdannelse af et kapitalselskab til f.m.b.a. eller a.m.b.a.

a. Hvorfor er det vigtigt? Forslaget giver mulighed for omdannelse af virksomheder, der fejlagtigt er blevet etableret som et kapitalselskab, eller som ønsker at overgå til demokratisk ejerskab. Det er i dag muligt at omdanne et f.m.b.a. eller a.m.b.a. til et aktieselskab, men ikke den anden vej omkring.
b. Hvad er problemet? Det foreslås, at der indføres en ”solnedgangsklausul”, der indebærer, at muligheden for omdannelse ophører den 1. januar 2027.
c. Hvordan kan det ændres? Kooperationen foreslår, at bestemmelsen gøres permanent. Vi mener, at klausulen i høj grad strider mod den hensigt om ligestilling af ejerskabs- og virksomhedsformer, som er et bærende element i både anbefalingerne fra Ekspertarbejdsgruppen og den opfølgende politiske aftale.