Bestyrelseskursus for NGO'er

28. august 2023

Bestyrelseskursus for NGO'er

Hvilket ansvar har man som bestyrelse? Hvordan sikrer man sig, at man har de rette oplysninger, når man skal træffe beslutninger? Hvordan sikrer man det gode samarbejde i bestyrelsen og imellem bestyrelse og sekretariat? Og hvad bør man i det hele taget beskæftige sig med i en bestyrelse?

Bestyrelsesarbejdet i NGO’er er som hovedregel ulønnet og ansvaret og kompleksiteten stor. De fleste bestyrelseskurser henvender sig til virksomhedsbestyrelser, og mangler vigtige aspekter af det at sidde i en bestyrelse i civilsamfundet. Derfor udbyder Kooperationen et bestyrelseskursus over tre eftermiddage, der klæder bestyrelsesmedlemmer på til de særlige udfordringer, man møder som medlem af bestyrelsen i en NGO. Her vil vi komme ind på bestyrelsens ansvar, hvordan man arbejder med strategi i bestyrelsen, hvilke risici man skal være særligt opmærksom på, hvordan man sikrer det gode samarbejde med et sekretariat, hvordan man skaber den engagerende generalforsamling, læsning af årsregnskaber og meget mere. Kurset er åbent for alle.

Sidder du i bestyrelsen i en kooperativ eller socialøkonomisk virksomhed? Vi har også et kursus målrettet bestyrelsesmedlemmer i disse typer virksomheder. Indholdet vi skal igennem der er i vid udstrækning det samme, men eksemplerne og dilemmaerne vil i stedet være relateret til virkeligheden i virksomhederne. Passer det dig bedre at deltage på dette kursus i stedet, kan du også få stort udbytte af det.

Tilmeld dig og læs mere hér.