Nyhed om høring

19. januar 2024


Bedre vilkår for demokratiske virksomheder sendt i høring

Den 17. januar 2024 kom der høringsbrev om lovændringer for bedre vilkår i demokratiske virksomheder. Det er begyndelsen på regeringens arbejde med at følge op på rækken af anbefalinger, som vi i ekspertarbejdsgruppen om demokratiske virksomheder fremlagde i juni 2022. Høringen er en rigtig god start, som giver os mulighed for at få indflydelse og komme med vores input og viden.

Forslagene vedrører virksomheder med begrænset ansvar *) og handler primært om at give medarbejdere mulighed for medeje. Og om at give mulighed for passive investorer. Samt mulighed for at indføre frivillig aktivsikring sådan, at man kan henlægge en bestemt del af virksomhedens overskud til en såkaldt bunden reserve. Der etableres også et tilsyn med disse henlæggelser. Høringen indeholder også forslag om omdannelser af virksomheder fra én type til en anden.

Det er alle sammen forslag, som vil gøre det meget enklere at starte et medarbejderkooperativ og at etablere det uden at skulle ud i indviklede konstruktioner. Det kan de færreste rumme samtidig med, at de er optaget af at realisere deres virksomheds idé.

Svarfrist for at indgive høringssvar er den 14. februar. I Kooperationen glæder vi os til at dykke ned i de 187 siders lovudkast og nørde med Amba’er, Fmba’er og Smba’er.

Læs høringsbrevet her 

Læs lovforslaget og find øvrige dokumenter her