Nyheder

 • Ny trepartsaftale om erhvervsuddannelserne
  23. november 2020

  Ny trepartsaftale om erhvervsuddannelserne

  Regeringen og arbejdsmarkedets parter har den 21. november 2020 indgået en aftale, der skal mindske frafaldet på erhvervsuddannelserne og sikre flere faglærte. Der afsættes 500 mio. kroner årligt fra næste år og frem til en række nye tiltag…
  Læs mere

 • AT udvider covid-19 indsats
  20. november 2020

  AT udvider covid-19 indsats

  Arbejdstilsynet har siden den 28. oktober 2020 ført målrettede tilsyn i slagterier, restauranter, landbrug, skovbrug og byggeriet, hvor der er en høj forekomst af vandrende arbejdskraft. De foreløbige erfaringer viser, at de generelle råd o…
  Læs mere

 • Entrepriser og nedlukning af kommuner
  10. november 2020

  Entrepriser og nedlukning af kommuner

  Som bekendt er kommunerne Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø lukket ned. Det kan betyde, at entrepriser, der udføres i en af de pågældende kommuner, f.eks. ikke kan få leveret materialer eller…
  Læs mere

 • Trepartsaftale om lønkompensation i Nordjylland
  9. november 2020

  Trepartsaftale om lønkompensation i Nordjylland

  Opdateret den 23. november 2020 Aftalen om lønkompensation i Nordjylland er ophørt fra den 23. november 2020, idet restriktionerne er bortfaldet før forventet. Regeringen og arbejdsmarkedets parter er blevet enige om en ny model for lønko…
  Læs mere

 • COVID-19 og AT-tilsyn
  3. november 2020

  COVID-19 og AT-tilsyn

  Som omtalt i vores Nyhedsbrev den 29. oktober 2020, har regeringen besluttet, at der også i bygge- og anlægsbranchen skal gennemføres corona-tilsyn. Disse tilsyn startede onsdag den 28. oktober 2020. I forbindelse med disse tilsyn har Arbe…
  Læs mere

 • Vandrende arbejdskraft og covid-19
  29. oktober 2020

  Vandrende arbejdskraft og covid-19

  Regeringen har på baggrund af, at et stigende antal udenlandske arbejdere testes positive for Covid-19, med virkning fra den 26. oktober 2020, indført et krav om, at personer, der rejser ind i Danmark med et anerkendelsesværdigt formål, her…
  Læs mere

 • Udvidelse af hjælpepakker den 27. oktober 2020
  29. oktober 2020

  Udvidelse af hjælpepakker den 27. oktober 2020

  Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier (S, V, R, SF, EL, K og ALT) har den 27. oktober 2020 indgået en aftale, der forlænger hjælpepakkerne til den 31. januar 2021. Ordningerne bliver samtidig udvidet for bl.a. leverandører …
  Læs mere

 • Kursus i styrkebaseret udvikling
  9. oktober 2020

  Kursus i styrkebaseret udvikling

  Som opfølgning på kurserne ”Kommunikation i rollen som bygge- og projektleder” samt ”Konflikthåndtering- og styring”, udbydes nu kurset ”Styrkebaseret udvikling – fokus på styrker og motivation.” Kurset giver deltagerne indsigt i og værktø…
  Læs mere

 • Byggeri og mangelsansvar
  6. oktober 2020

  Byggeri og mangelsansvar

  Som led i opførelsen af et byggeri, indgår en lang række materialeleverancer lige fra imurede mursten, til køleskabet, som tilsluttes forud for aflevering af byggeriet.Udfordringen for entreprenøren er ofte, at han hæfter for mangler ved di…
  Læs mere

 • Nye fællesskaber i landdistrikterne
  2. oktober 2020

  Nye fællesskaber i landdistrikterne

  Kortlægning og information til etablering af kooperativer og fælleskabsøkonomier i landdistrikterne Kooperativer, fællesskabsøkonomier, demokratiske virksomheder, andelsforeninger… Der er mange navne og betegnelser for de mange nye fællese…
  Læs mere

 • Orientering fra Energistyrelsen
  1. oktober 2020

  Orientering fra Energistyrelsen

  Energistyrelsen har den 29. september 2020 orienteret om undtagelser i forbindelse med kravet om at bruge VE-godkendte installatør- og montørvirksomheder i henholdsvis Skrotningsordningen og Bygningspuljen: I Skrotningsordningen indføres…
  Læs mere

 • Forsinkelse af byggesager grundet covid-19
  22. september 2020

  Forsinkelse af byggesager grundet covid-19

  Udbredelsen af Covid-19 har medført forsinkelse af igangværende byggerier som følge af syge eller hjemsendte/karantæneramte medarbejdere eller forsinkede materialeleverancer. Herudover er byggepladser blevet standset fra bygherres side grun…
  Læs mere

 • Nye muligheder for arbejdsfordeling
  11. september 2020

  Nye muligheder for arbejdsfordeling

  Regeringen og arbejdsmarkedets parter har den 30. august 2020 indgået en aftale om arbejdsfordeling på virksomheder, der er ramt økonomisk af følgerne af corona. Aftalen er indgået i forbindelse med, at ordningen om lønkompensation er udløb…
  Læs mere

 • Tre initiativer fra Arbejdstilsynet
  3. september 2020

  Tre initiativer fra Arbejdstilsynet

  Aftaleforløb, dialog og vejledning samt gebyr for skærpet tilsyn er tre nye initiativer, som Arbejdstilsynet sætter i værk i september. Baggrunden er den politiske aftale om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbej…
  Læs mere

 • Tre kooperative videoer
  3. september 2020

  Tre kooperative videoer

  CoopStarter 2.0 projektet er netop afsluttet, og resultatet af projektgruppens store arbejde kan ses på starter.coop, hvor der frit kan hentes et omfattende materiale både i form af vejlednings- og undervisningsmateriale og informationsmate…
  Læs mere

 • Ferie efter 1. september 2020
  2. september 2020

  Ferie efter 1. september 2020

  Den 1. september 2020 trådte den nye ferielov i kraft. Efter denne dato er alle ansatte nu overgået til samtidighedsferie – det vil sige, at ferie optjenes og afholdes indenfor samme ferieår og ikke forskudt, som vi tidligere har været vant…
  Læs mere

 • Ny trepartsaftale om arbejdsfordeling på plads
  31. august 2020

  Ny trepartsaftale om arbejdsfordeling på plads

  Regeringen og arbejdsmarkedets parter har den 30. august 2020 indgået en aftale om arbejdsfordeling på virksomheder, der er ramt økonomisk af følgerne af corona. Aftalen er indgået i forbindelse med, at ordningen om lønkompensation er udløb…
  Læs mere

 • Bedre arbejdsforhold for vidensarbejdere
  24. august 2020

  Bedre arbejdsforhold for vidensarbejdere

  Nyt forskningsbaseret dilemmaspil skal give bedre arbejdsforhold for vidensarbejdere FORSKNING I SPILFORM: Nyudviklet dilemmaspil skal træne ledere og medarbejdere til at håndtere udfordringer i virksomheder, der kombinerer løst- og fastan…
  Læs mere

 • Mindesmærke for byggesjusk
  19. august 2020

  Mindesmærke for byggesjusk

  Den nye lufthavn i Berlin ser nu ud til snart at kunne åbnes. Ni års forsinkelse og 150.000 registrerede mangler, samt en samlet regning på 9 milliarder kroner ser nu ud til at slutte af med, at Berlins nye lufthavn – til afløsning af Tege…
  Læs mere

 • Ændringer til BR18
  3. juli 2020

  Ændringer til BR18

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har netop udstedt en ændringsbekendtgørelse til BR18. Ændringerne trådte i kraft den 1. juli 2020. Der er blandt andet tale om følgende ændringer:Nye regler vedrørende byggerier i Brandklasse 1Hvis et bygge…
  Læs mere