Nyheder

 • Regler for covid test af tilrejsende arbejdskraft
  16. februar 2021

  Regler for covid test af tilrejsende arbejdskraft

  I medfør af lov om pligt til at sikre covid-19 test af tilrejsende arbejdskraft efter indrejse i Danmark har Beskæftigelsesministeriet udstedt en bekendtgørelse, som fastlægger arbejdsgiveres testkrav for tilrejsende arbejdskraft. Bekendtg…
  Læs mere

 • Rummelig Genstart
  10. februar 2021

  Rummelig Genstart

  Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har givet et tilsagn på knap 10 mio. kr. til projektet Rummelig Genstart, der skal skabe rummelige og socialøkonomiske arbejdspladser i kølvandet på corona-krisen. Kooperationen er partner i projektet og sk…
  Læs mere

 • Ændring af Konkurrenceloven
  10. februar 2021

  Ændring af Konkurrenceloven

  Folketinget har den 9. februar 2021 vedtaget en omfattende ændring af konkurrenceloven, som træder i kraft den 4. marts 2021. Med ændringen implementerer Danmark et EU-Direktiv, som har til formål at styrke de nationale konkurrencemyndighed…
  Læs mere

 • Varsling af hovedferie
  10. februar 2021

  Varsling af hovedferie

  Det kan være svært at tænke på sommerferien i disse vinterdage. Men afholdelse af hovedferien (sommerferien) i perioden fra den 1. maj 2021 til den 30 september 2021 skal varsles over for jeres ansatte med mindst tre måneders varsel. Det er…
  Læs mere

 • Ferie under lønkompensation
  10. februar 2021

  Ferie under lønkompensation

  Den 9. december 2020 blev lønkompensationsordningen, som vi kendte fra foråret 2020, genindført i hele landet. Ordningen var i først omgang gældende fra den 9. december 2020 og frem til januar 2021. I kompensationsperioden, som løb hen over…
  Læs mere

 • Ny folder om Fællesskabsøkonomier
  28. januar 2021

  Ny folder om Fællesskabsøkonomier

  Vi har i Kooperationen lanceret folderen Fællesskabsøkonomier – Fællesejede initiativer i land og by. Folderen er tænkt som en indføring og vejledning i at etablere fællesejede virksomheder i landdistrikterne. I takt med et øget fokus på e…
  Læs mere

 • Frivillig indbetaling af feriemidler
  27. januar 2021

  Frivillig indbetaling af feriemidler

  Senest den 31. december 2020 skulle alle arbejdsgivere have indberettet beløbene for de indefrosne feriemidler – både for timelønnede og for månedslønnede/funktionærer. De indfrosne feriemidler, som er indberettet, skal ikke nødvendigvis in…
  Læs mere

 • Nye skærpede krav for vandrende arbejdstagere
  12. januar 2021

  Nye skærpede krav for vandrende arbejdstagere

  Testkravene er fra den 9. januar 2021 skærpet for vandrende arbejdstagere, der rejser ind i Danmark. De skal kunne fremvise en negativ corona test, som er taget senest 24 timer før indrejse til Danmark. I dag er kravet, at testen skal være …
  Læs mere

 • Online konference om fremtidens arbejdsliv
  5. januar 2021

  Online konference om fremtidens arbejdsliv

  Vil du lære mere om dilemmaerne for fremtidens vidensarbejdere, så log ind, lyt, og spil med! Brug en morgen (eller fem) på at gå til online-konference om fremtidens arbejdsliv – og få en smagsprøve på tre virtuelle dilemmaspil om, hvordan…
  Læs mere

 • Ret til udvidet sorgorlov
  4. januar 2021

  Ret til udvidet sorgorlov

  Fra den 1. januar 2021 har forældre, der mister et barn under 18 år, ret til udvidet sorgorlov i 26 uger. Den 17. december 2020 vedtog et enigt Folketing at udvide retten til sorgorlov fra 14 til 26 uger, hvis man mister et barn under 18 år…
  Læs mere

 • Arbejdsfordeling – forlængede og mere fleksible regler
  17. december 2020

  Arbejdsfordeling – forlængede og mere fleksible regler

  Ved trepartsaftalen den 27. november 2020 blev arbejdsmarkedets parter enige om at forlænge muligheden for at indgå aftaler om arbejdsfordeling og samtidig gøre reglerne mere fleksible. Lovgrundlaget for denne ændring er nu blevet vedtaget…
  Læs mere

 • Overblik – kompensationsordninger
  16. december 2020

  Overblik – kompensationsordninger

  Virksomhedsguiden har lavet en oversigt over de kompensationsordninger, der pt. er åbne for ansøgning. Du kan se ordningerne her.
  Læs mere

 • Revideret covid-19 vejledning til bygge- og anlægsbranchen
  9. december 2020

  Revideret covid-19 vejledning til bygge- og anlægsbranchen

  DI Dansk Byggeri og Branchefællesskabt for Bygge & Anlæg, har netop udgivet en ny og revideret udgave af vejledningen fra foråret om covid- 19 og bygge- og anlægsbranchen. Den nye udgave af branchevejledningen indeholder blandt andet e…
  Læs mere

 • De kooperative banker sikrer lærepladser
  9. december 2020

  De kooperative banker sikrer lærepladser

  På trods af corona-krise, nedlukning og alle de onder, det har medført, er der heldigvis også gode historier at fortælle fra den kooperative verden. Historier, som understreger noget af det, der gør kooperativer til noget helt særligt. I n…
  Læs mere

 • Opdateret vejledning om databeskyttelse i ansættelsen
  8. december 2020

  Opdateret vejledning om databeskyttelse i ansættelsen

  Datatilsynet har den 1. december 2020 offentliggjort en ny version af vejledningen om Databeskyttelse i forbindelse med ansættelsesforhold. Der er tale om en revideret udgave af vejledningen om regler om databeskyttelse, der er særligt rele…
  Læs mere

 • Forlængelse af lønkompensationsordninger
  7. december 2020

  Forlængelse af lønkompensationsordninger

  Som følge af at regeringen den 19. november 2020 ophævede restriktionerne i de syv berørte kommuner, meddelte regeringen efterfølgende, at de to midlertidige lønkompensationsordninger, henholdsvis lønkompensationsordningen og pendlerlønkomp…
  Læs mere

 • Indberetninger til Lønmodtagernes Feriemidler
  25. november 2020

  Indberetninger til Lønmodtagernes Feriemidler

  Vær opmærksom på at visse ansatte har ret til pensionsbidrag af feriegodtgørelse ved fratræden, og at dette beløb også skal indefryses. Antallet af feriedage og feriebetalingen for perioden fra den 1. september 2019 til og med den 31. augu…
  Læs mere

 • Ny trepartsaftale om erhvervsuddannelserne
  23. november 2020

  Ny trepartsaftale om erhvervsuddannelserne

  Regeringen og arbejdsmarkedets parter har den 21. november 2020 indgået en aftale, der skal mindske frafaldet på erhvervsuddannelserne og sikre flere faglærte. Der afsættes 500 mio. kroner årligt fra næste år og frem til en række nye tiltag…
  Læs mere

 • AT udvider covid-19 indsats
  20. november 2020

  AT udvider covid-19 indsats

  Arbejdstilsynet har siden den 28. oktober 2020 ført målrettede tilsyn i slagterier, restauranter, landbrug, skovbrug og byggeriet, hvor der er en høj forekomst af vandrende arbejdskraft. De foreløbige erfaringer viser, at de generelle råd o…
  Læs mere

 • Entrepriser og nedlukning af kommuner
  10. november 2020

  Entrepriser og nedlukning af kommuner

  Som bekendt er kommunerne Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø lukket ned. Det kan betyde, at entrepriser, der udføres i en af de pågældende kommuner, f.eks. ikke kan få leveret materialer eller…
  Læs mere