Nye orlovsformer og mere fleksibilitet

16. maj 2022

Lovforslag om nye orlovsformer og mere fleksibilitet


Regeringen har den 26. april 2022 fremsat et lovforslag, der giver ret til omsorgsorlov i fem arbejdsdage hvert kalenderår og 26 ugers ekstra orlov til medarbejdere, der får tre eller flere børn ved samme fødsel. Derudover er der forslag om, at medarbejdere med et eller flere børn under 9 år får ret til skriftligt at anmode arbejdsgiver om ændrede arbejdstider eller -mønster i en periode.

Lovforslaget implementerer dele af EU’s orlovsdirektiv og gennemfører en politisk aftale fra 2021 om blandt andet omsorgsorlov og fleksible arbejdsordninger.

Fem dages omsorgsorlov om året
Lovforslaget giver medarbejdere ret til omsorgsorlov i fem arbejdsdage hvert år uden løn. Det er et krav, at orloven bruges til at give personlig omsorg eller støtte til et familiemedlem eller en person, der bor i samme husstand som medarbejderen. Det er også et krav, at familiemedlemmet eller personen har behov for væsentlig omsorg eller støtte på grund af en alvorlig helbredsmæssig tilstand. Virksomheder kan bede medarbejdere om at dokumentere behovet. Omsorgsorlov kan afholdes som en samlet periode eller som enkelte dage.

Medarbejdere, der holder omsorgsorlov, vil med det nye lovforslag få samme beskyttelse mod opsigelse som forældre, der holder barsels- eller forældreorlov. Det betyder blandt andet, at medarbejderne får ret til at vende tilbage til det samme arbejde eller et tilsvarende arbejde. Samtidigt får de ret til enhver forbedring af arbejdsvilkårene, som de ville have fået, hvis de ikke havde været på orlov. Derudover bliver virksomheder forpligtet til at give en skriftlig begrundelse, hvis de opsiger en medarbejder, der har anmodet om orlov eller er på orlov.

Anmodning om fleksible arbejdsordninger
Det nye lovforslag giver medarbejdere med børn under ni år ret til at anmode arbejdsgiver om ændrede arbejdstider eller arbejdsmønster i en bestemt periode. Hvis medarbejdere gør det, skal arbejdsgiver overveje og svare på medarbejderens anmodning. Arbejdsgivere, der afslår en sådan anmodning, skal give en skriftlig begrundelse. Retten til at anmode om fleksible arbejdsordninger kommer også til at omfatte sociale forældre efter barselsloven, når reglerne træder i kraft i 2024.

Medarbejdere, der yder personlig omsorg eller støtte til en pårørende eller en person i samme husstand, får med lovforslaget også ret til at anmode om fleksible arbejdsordninger i en periode.

Ekstra orlov til medarbejder, der ved samme fødsel får tre eller flere børn
Endelig indeholder lovforslaget en særlig ret til at medarbejdere, der får tre eller flere børn ved samme fødsel, får 26 ugers ekstra orlov med barselsdagpenge. Orloven skal holdes inden for 18 måneder efter fødslen.

Forældrene kan selv aftale fordelingen af de 26 ugers fravær mellem sig.

Det nye lovforslag forventes at træde i kraft den 2. august 2022, men visse regler gælder først fra 2024.

Kooperationen følger behandlingen af lovforslaget tæt og vender tilbage med yderligere information, når der er nyt.

Læs lovforslaget