Strukturstatistik 2020

15. juli 2021

Dansk Arbejdsgiverforening har netop udgivet StrukturStatistik 2020, og det fremgår af denne, at omkostningerne ved at få udført en times arbejde af en voksen medarbejder i gennemsnit var 316,68 kr. på virksomheder inden for DA-området i 2020.

Den direkte løn udgjorde 216,83 kr. pr. time for voksne medarbejdere i 2020, dvs. at grundløn, personlige tillæg og lønmodtagers eget pensionsbidrag udgjorde 68,5 pct. af de samlede medarbejderomkostninger på hele DA-området.

Det næststørste omkostningselement til voksne medarbejdere er:

  • betalinger til ferie samt SH-dage og fritvalgsordninger, som gennemsnitligt kostede 42,85 kr. pr. time og dermed udgjorde 13,5 pct. af de samlede omkostninger i 2020.
  • andre lønelementer, der indgår i de samlede medarbejderomkostninger, er arbejdsgivers pensionsbidrag, uregelmæssige betalinger, personalegoder, løn under sygefravær m.v. og genetillæg.

Ferie-, fritvalgs- og SH-betalingerne varierer fra gennemsnitligt 40,09 kr. pr. time inden for service og op til 46,82 kr. pr. time for fremstilling.

Statistikkens tal for samlede medarbejderomkostninger omfatter desuden øvrige medarbejderomkostninger, der belyser betalinger, som arbejdsgiver er forpligtet til at betale ifølge love eller overenskomster, refusioner og tilskud fra offentlige kasser og omkostninger, som arbejdsgiver afholder til uddannelsesaktivitet, firmafester og andre frivillige omkostninger, der knytter sig til, at virksomheden har ansatte.

Udover de sædvanlige elementer, der indgår i øvrige medarbejderomkostninger, beskriver StrukturStatistik 2020 også covid-relaterede omkostninger og kompensationsbetalinger. Pandemien har dog ikke givet byggebranchen problemer med ordrebøgerne. Og derfor har der heller ikke været lønkompensation i branchen i et omfang, så det kan registreres.

I den forbindelse kan det nævnes, at de stigende priser på boliger og byggematerialer ikke har skræmt danskerne fra at renovere og bygge nyt. Især de private kunder, der har arbejdet hjemmefra og derfor har fået lyst til f.eks. nye gulve, badeværelser og køkkener, har i 2021 betydet, at det er et stort problem at få nok kvalificeret arbejdskraft. I 2010 var antallet af udlændige ansat i byggeriet på 4 pct. af den samlede byggebeskæftigelse – 2021 forventes den at være på 12,4 pct.

Endelig kan det oplyses, at anlægsinvesteringerne i 2020 var på 265 milliarder kroner, og den forventes i 2021 at stige med yderligere mindst 5 pct.