Årsmøde 2021 var en succes

4. november 2021

I Kooperationen kan vi se tilbage på endnu et veloverstået årsmøde for 2021. Årsmødet bød på en lang dag med både foredrag, nye vedtægter, nyt kontingent, valg til bestyrelsen, kooperative gåture, godt til maven og ganen samt motion for lattermusklerne! 

Fællesskab og samfundsglæde
Dagen startede hos Union på Nørre Alle, hvor direktør for Kooperationen Susanne Westhausen gav os en kort introduktion til dagens program. Efter introduktionen havde vi fornøjelsen af at høre visdomsord fra forfatter Tor Nørretranders. Han har for nylig skrevet bogen Samfundsglæde. En bog, der handler om, hvordan vi genfinder stoltheden ved at være en aktiv del af vores fælles samfund. Nørretranders foredrag satte rammen for dagen med gennemgående temaer om fællesskab og samfundsglæde. Han dykkede ned i, hvordan og hvorfor fællesskaber er så vigtige for os historisk og ikke mindst den dag i dag. Spørgsmål som, ’er fællesskaberne truet og demokratiets traditioner i opløsning, ’er fællesskab blot ved at få en ny betydning og en ny form?’ blev omdrejningspunkter for foredraget. Pointerne var mange, men vigtigst var det at holde fast i, at fællesskabet og det at være noget for hinanden er vejen til lykken, både andres lykke og ens egen. Fællesskaber er langtfra kun hyggelige, de er nødvendige og har aldrig været det mere end i dag.

Tak til det gamle og velkommen til det nye
Der blev efter beretningen, som formand for bestyrelsen Birte Flæng Møller stod for, fremlagt to forslag til ændringer af to af de fundamentale ting i foreningen: Ændring af vedtægten og ændring af kontingentsystemet.

Ændringerne i vedtægten har to formål. For det første at bringe vores forståelse og beskrivelse af, hvad en kooperativ virksomhed er i tættere overensstemmelse med den internationale forståelse. Og for det andet at gøre teksten mere læsevenlig og umiddelbart forståelig.

Det nye kontingentsystem indeholder dels en mulighed for, at helt nye kooperativer kan have et gratis iværksættermedlemskab i et år og dermed blive en del af vores fællesskab, dels en mulighed for, at kooperative og socialøkonomiske virksomheder, der af den ene eller anden grund er nødt til at have deres arbejdsgivermedlemskab i en anden organisation, men stadig gerne vil være en del af vores fællesskab, kan det.

Årsmødet bød også på et tak til afgående bestyrelsesmedlemmer og velkommen til den nye bestyrelse.

Susanne Westhausen bød Lars Pehrson, rådgiver for direktionen Merkur Andelskasse og Mirka Mozer, direktør for Indvandrer Kvindecentret op på scenen og takkede dem for deres store indsats som bestyrelsesmedlemmer i Kooperationen.

Kristian Weise, general sekretær for Oxfam IBIS, der i en periode før årsmødet var observatør, indtrådte i bestyrelsen som ordinært bestyrelsesmedlem og Max Mortensen, murer fra Byggefirmaet C.F. Hansen stillede på dagen op til posten som suppleant. Når bestyrelsen har konstitueret sig, vil den nye bestyrelse og de nye vedtægter kunne ses på Kooperationens hjemmeside.

Præsentation af projekter og workshops
Send flere Krydderier stod for dagens første festmåltid til frokost. Og vi kan varmt anbefale at lægge et besøg forbi, hvis du en på en efterårskold hverdag trænger til lidt varme og krydderi. Send flere Krydderier er en socialøkonomisk catering- og cafévirksomhed, der udspringer af Indvandrer Kvindecentret.

Efter, at sulten og tørsten var blevet stillet, blev to af de projekter, Kooperationen arbejder med, præsenteret. Konsulent Elsa Brander præsenterede ØreXund Excubator, som er et iværksætterforløb, der er målrettet iværksættere og nystartede virksomheder, som ønsker at udvikle deres virksomhed på en bæredygtig og demokratisk måde. Projektet er for iværksættere i Region Hovedstaden, Regions Sjællnd , Bornholm og Skåne, og det er gratis at deltage. ØreXund Excubator er et samarbejde mellem svenske Coompanion og Tænketanken Demokratisk Erhverv. Læs mere her

Konsulent Peter Kellermann Brandorff præsenterede projektet Rummelig Genstart. Kooperationen er partner i Rummelig Genstart, der skal skabe rummelige og socialøkonomiske arbejdspladser i kølvandet på corona-krisen. Formålet med projektet er at udvikle socialøkonomiske partnerskaber og fremme sociale indkøb i kommunerne. Projektet drives af operatøren Projekter IMIDT. Læs mere her

Årsmødedeltagerne fik efter præsentationerne mulighed for at deltage i én af fire forskellige workshops og arbejdsgrupper. De tog udgangspunkt i Kooperationens fem strategiske fyrtårne om henholdsvis ’Forbedring af politiske rammevilkår og iværksætteri’, ’Kommunikation’, ’Høj medlemstilfredshed’ og sidst men ikke mindst ’Kooperationen 100 år’.  Vi takker for alle de gode input og guldkorn, som vi vil bruge i det videre arbejde med strategien og den forstående fejring af 100 året i 2022.

Kooperative gåture
Vesterport, Christiania og Nørrebro dannede rammer for de kooperative gåture. Kooperativt København havde arrangeret ture rundt til forskellige lokale kooperativer og socialøkonomiske virksomheder. Der blev udvekslet ideer på kryds og tværs, og både vist og fortalt, hvordan man udlever den kooperative tankegang. Helt lavpraktisk og enkelt, så har eksempelvis Københavns Cykelkooperativ en værktøjskasse stående fremme tæt på døren, som pantsamlere kan komme ind og låne, så kan de selv fikse deres cykel. En enkelt gestus, som betyder meget for nogle af de mennesker, der er mest marginaliserede.

På Vesterbro gik turen blandt andet forbi Settlementet og Merkur Andelskasse.

Nørrebroturen var tilrettelagt med en tur forbi Logik&Co, Spidsroden og Eks-Skolens Grafisk Design & Tryk.

Med udgangspunkt i Den Grønne Hal besøgte den sidste gruppe Christiania med en guidet tur rundt hos forskellige kooperative virksomheder.

De kooperative gåture gav både lidt frisk luft til hovedet og anledning til vidensudveksling på tværs af medlemsvirksomheder og organisationer. Find listen over Kooperationens medlemsorganisationer her

Godt til ganen og motion for lattermusklerne
Dagen sluttede på Vesterbro i ”Den grønne Kødby” i flotte og rå lokaler hos CPH Food Space.

Efter reception for Susanne Westhausen gik snakken lystigt ved langbordene, hvor der blev serveret en lækker treretters festmiddag. Efter maden blev det tid til at atter at få musklerne i bevægelsen, lattermusklerne kom på hård træning, da Satiregruppen Magt indtog scenen. Det var intet mindre end hylende morsomt! Og som afslutning på denne dejlige dag var Martin fra Logik& Co DJ, og han spillede op til dans.

På vegne af Kooperationens sekretariat takker vi for en god dag. Vi ser frem til i et 2022, hvor vi kan fejre Kooperationens 100 års jubilæum og forhåbentlig kan holde et årsmøde til sædvanlig tid, nemlig i maj måned.