Nyheder

 • Kooperationen rådgiver socialøkonomiske partnerskaber
  24. maj 2017

  Kooperationen rådgiver socialøkonomiske partnerskaber

  Skæve partnerskaber giver Fuglekvarteret vinger Fem socialøkonomiske partnerskaber er indtil videre resultatet af Københavns Kommunes indsats for at skabe en socialøkonomisk vækstzone i en bydel i Københavns Nordvestkvarter. Kommunen har h…
  Læs mere

 • Praktikant til Kooperationens sekretariat
  4. maj 2017

  Praktikant til Kooperationens sekretariat

  Har du lyst til at stifte bekendtskab med arbejdet i en arbejdsgiver- og interesseorganisation? Og kan din viden og kompetencer hjælpe os i arbejdet med at skabe flere kooperative og socialøkonomiske virksomheder i Danmark? Så skal du måske…
  Læs mere

 • Annullation af en tildelingsbeslutning
  27. april 2017

  Annullation af en tildelingsbeslutning

  Med udbudslovens ikrafttræden den 1. januar 2016 fulgte en væsentlig ændring for så vidt angår konsekvenserne af en annullation af udbyders tildelingsbeslutning. Klagenævnet for Udbud har i en kendelse af den 23. marts 2017 for første gang…
  Læs mere

 • Diskriminerende stillingsopslag udløste ikke godtgørelser
  27. april 2017

  Diskriminerende stillingsopslag udløste ikke godtgørelser

  Langt de fleste arbejdsgivere ved heldigvis, at det ved annoncering ikke må angives, at der til ansættelse eller erhvervsuddannelse søges eller foretrækkes en person af en bestemt race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seks…
  Læs mere

 • Det blev et ja til OK 2017 på DA/LO-området
  21. april 2017

  Det blev et ja til OK 2017 på DA/LO-området

  Med en af de højeste stemmeprocenter nogensinde har fagbevægelsens medlemmer i går sagt ja til overenskomsterne på DA/LO-området.  For Kooperationens medlemmer har det primært betydning for byggefagsoverenskomsterne, som vi har tiltrædelse…
  Læs mere

 • Nye regler om syn og skøn
  12. april 2017

  Nye regler om syn og skøn

  Den 13. december 2016 vedtog Folketinget at udvide muligheden for, at parterne i en rets- eller voldgiftssag kan anvende sagkyndige erklæringer og sagkyndige personer mv. som led i bevisførelsen. Lovforslaget medfører også ændringer i rets…
  Læs mere

 • Ingen telefon: kontakt os venligst på e-mail
  3. april 2017

  Ingen telefon: kontakt os venligst på e-mail

  Grundet  fejl ved TDC, virker vores telefon ikke. Send venligst en e-mail til kontakt@kooperationen.dk
  Læs mere

 • Ændring af regler for G-dage
  28. marts 2017

  Ændring af regler for G-dage

  Reglerne for G-dage bliver ændret den 1. juli 2017. Ændringen betyder, at den nuværende regel om, at et ansættelsesforhold under tre måneder alene udløser ret til én G-dag sløjfes, og at der fremover vil være ret til to G-dage, uanset hvor…
  Læs mere

 • Krav om registrering af reelle ejere
  28. marts 2017

  Krav om registrering af reelle ejere

  Det er allerede et krav, at ”legale ejere” i selskaber af typen IVS, ApS, A/S, P/S og registreringspligtige K/S skal registreres i Erhvervsstyrelsens register. Nu er en ny bekendtgørelse sendt i høring. Den træder efter planen i kraft den …
  Læs mere

 • Pas på hvad du spørger om
  28. marts 2017

  Pas på hvad du spørger om

  En arbejdsgiver må ikke forskelsbehandle mænd og kvinder i forbindelse med ‎ansættelse. Det indebærer også, at arbejdsgiveren ikke må lægge vægt på planer om ‎graviditet og barsel ved ansættelsen. Hvis ansøgeren kan påvise faktiske ‎omstænd…
  Læs mere

 • Kravene til tidsfristforlængelse
  16. marts 2017

  Kravene til tidsfristforlængelse

  FAQ: I forbindelse med en større entreprise har vi fremsat krav om tidsfristforlængelse. Bygherren har imidlertid så meddelt os, at det er os som entreprenør, der har bevisbyrden for, at vi har krav på tidsfristforlængelse. Er det korrekt? …
  Læs mere

 • Religiøs hovedbeklædning på arbejdspladsen
  16. marts 2017

  Religiøs hovedbeklædning på arbejdspladsen

  To domme fra EU-Domstolen om retten til at bære religiøs hovedbeklædning på arbejdspladsen EU-Domstolen har i to helt nye domme fulgt den praksis om retten til at bære religiøs hovedbeklædning på arbejdspladsen, som Højesteret udstak i den…
  Læs mere

 • Dokumentation for ekstraarbejde
  1. marts 2017

  Dokumentation for ekstraarbejde

  FAQ: I forbindelse med en større entreprise er vi blevet bedt om at udføre diverse ekstraarbejder. Ekstraarbejderne skulle vi udføre i regning. Bygherren vil nu ikke give os fuld betaling, idet han siger at arbejdets omfang er udokumenteret…
  Læs mere

 • To interessante domme på vej i Højesteret
  1. marts 2017

  To interessante domme på vej i Højesteret

  I vores nyhedsbrev af 8. december 2016 fortalte vi om to nyligt afsagte domme, der vedrørte optælling af 120-sygedagsreglen i funktionærlovens § 5, stk. 2. Den ene af de domme, Østre Landsrets dom af 1. november 2016, skal nu for Højestere…
  Læs mere

 • Ny kendelse på maleroverenskomstområdet
  1. marts 2017

  Ny kendelse på maleroverenskomstområdet

  I en faglig voldgiftskendelse fra den 19. januar 2017 er det slået fast, at reglen i maleroverenskomstens § 10, stk. 2 omfatter de til enhver tid gældende bestemmelser i arbejdsmiljølovgivningen. Bestemmelsen har følgende ordlyd: ”Det påhv…
  Læs mere

 • Ferie, restferie og hjemsendelse ved vejrlig
  16. februar 2017

  Ferie, restferie og hjemsendelse ved vejrlig

  Husk at planlægge sommerferien Ferieåret 2017/2018 starter den 1. maj 2017. I den forbindelse minder vi om, at medarbejdere ifølge ferieloven har krav på afholdelse af tre ugers hovedferie i perioden fra den 1. maj og frem til den 30. septe…
  Læs mere

 • Rekordstor erstatning tilkendt entreprenør
  2. februar 2017

  Rekordstor erstatning tilkendt entreprenør

  En dom fra Retten i Lyngby fra januar i år har tilkendt en entreprenør en erstatning for mistet dækningsbidrag. Erstatningen svarer til 17,6 % af entreprisesummen efter, at bygherren i strid med gældende udbudsregler havde overdraget entre…
  Læs mere

 • Ny dom om handicap og opsigelse
  2. februar 2017

  Ny dom om handicap og opsigelse

  Østre Landsrets dom af den 6. december 2016 vedrørte spørgsmålet, om en arbejdsgiver handlede i strid med forskelsbehandlingsloven ved opsigelse den 28. januar 2014 af medarbejderen fra hendes stilling som rengøringsassistent. Landsretten …
  Læs mere

 • OBS! Ny pensionskode
  19. januar 2017

  OBS! Ny pensionskode

  Som I husker fra før jul indgik Kooperationen og Ejendoms- og Servicefunktionærernes Landssammenslutning i november måned overenskomst for Ejendomsfunktionærer. Overenskomsten er gældende for Kooperationens medlemsvirksomheder, som har meda…
  Læs mere

 • Godtgørelse for opsigelse på grund af fædreorlov
  19. januar 2017

  Godtgørelse for opsigelse på grund af fædreorlov

  Østre Landsrets dom af den 1. december 2016 vedrørte spørgsmålet, om opsigelsen den 29. august 2013 af en medarbejder, der havde orienteret arbejdsgiveren om, at han ville holde fædreorlov, var i strid med ligebehandlingslovens § 9. Landsr…
  Læs mere