Nyheder

 • Praktikplads-AUB ordning
  15. februar 2018

  Praktikplads-AUB ordning

  Som led i den trepartsaftale, som blev indgået mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter i 2016, er der pr. 1. januar 2018 indført en ny incitamentsordning for at få virksomhederne til at tage flere lærlinge. Ordningen betyder – groft sa…
  Læs mere

 • Opsigelse af tillidsmandskandidater
  15. februar 2018

  Opsigelse af tillidsmandskandidater

  Fagligt Fælles Forbund indklagede et rengøringsfirma for Arbejdsretten for organisationsfjendtlig virksomhed ved at have afskediget bl.a. to ansatte A og B, der var medlemmer af Fagligt Fælles Forbund, og som var i færd med at opstille til …
  Læs mere

 • Afleveringsattester
  15. februar 2018

  Afleveringsattester

  PostNord har ændret på mulighederne for at sende breve med afleveringsattest. Fremover er det kun erhvervskunder med en frankeringsaftale eller en frankeringsmaskine, der kan sende breve med afleveringsattest. Hvis man som arbejdsgiver fx …
  Læs mere

 • Formandsskifte i Kooperationen
  1. februar 2018

  Formandsskifte i Kooperationen

  Kooperationens formand John Dahl har på Kooperationens bestyrelsesmøde den 25. januar 2018 måtte meddele, at han træder tilbage som formand for Kooperationens bestyrelse. Beslutningen skyldes et stigende arbejdspres i forbindelse med salget…
  Læs mere

 • Lov om forretnings-hemmeligheder på vej
  1. februar 2018

  Lov om forretnings-hemmeligheder på vej

  Forslag til lov om forretningshemmeligheder blev fremsat af erhvervsministeren den 10. januar 2018. Lovforslaget bygger til dels på EU's direktiv om forretningshemmeligheder, der blev vedtaget den 26. maj 2016. Der ændres ikke ved den nuvæ…
  Læs mere

 • Det nye bygningsreglement 2018
  1. februar 2018

  Det nye bygningsreglement 2018

  Kommunernes byggesagsbehandling er afskaffet, nu også for større byggeri. Det er den største ændring i det nye bygningsreglement BR 18, der trådte i kraft ved årsskiftet. Begrundelsen for ændringerne er at afbureaukratisere det store bygge…
  Læs mere

 • Arbejdstilsynets nye tilsynsmetode
  1. februar 2018

  Arbejdstilsynets nye tilsynsmetode

  Arbejdstilsynets nye tilsynsmetode, der – som et forsøg – trådte i kraft 1. november 2017, har i de første to måneder afdækket tre gange så mange virksomheder med arbejdsmiljøproblemer som den tidligere metode gjorde. Den nye tilsynsmetode…
  Læs mere

 • Ny overenskomst for service
  18. januar 2018

  Ny overenskomst for service

  3F Privat Service, Hotel og Restauration, Landssammenslutningen for Rengøring og Service under Serviceforbundet og Kooperationen har for nyligt indgået overenskomst for service. Overenskomsten dækker rengøringsarbejde, der udføres af rengø…
  Læs mere

 • Fleksjob og handicap
  18. januar 2018

  Fleksjob og handicap

  Ligebehandlingsnævnet traf den 3. oktober 2017 en afgørelse om fleksjob og forskelsbehandling på grund af handicap. En kvinde blev efter 7,5 måneds ansættelse som rengøringsassistent i et fleksjob med en ugentlig arbejdstid på 7,5 timer af…
  Læs mere

 • Manglende dokumentation kostede dyrt
  4. januar 2018

  Manglende dokumentation kostede dyrt

  I en opmandskendelse fra december 2017 blev en malervirksomhed dømt til at efterbetale 300.000 kr. med tillæg af renter for manglende overholdelse af maleroverenskomstens bestemmelser. Sagen startede ved et pladsbesøg i marts måned 2017, h…
  Læs mere

 • Åbningstider mellem jul og nytår
  21. december 2017

  Åbningstider mellem jul og nytår

  Sekretariatet holder lukket for telefonisk og personlig henvendelse fra fredag den 22. december 2017 til og med mandag den 1. januar 2018. Ved særligt hastende problemstillinger kan David Bar-Shalom, 25 12 34 52 eller Lars Tolstrup, 22 25 …
  Læs mere

 • Vinterbyggeri
  21. december 2017

  Vinterbyggeri

  Vi er nu godt i gang med den koldere del af året, og hvis der i forbindelse med vinterbyggeri opstår spørgsmål eller problemstillinger, der ikke kan løses, kan du få nærmere oplysning om vinterbyggeri på Vinterkonsulenternes hjemmeside. På…
  Læs mere

 • Bygherre favoriserer tilbudsgiver
  7. december 2017

  Bygherre favoriserer tilbudsgiver

  Såvel Bispebjerg Hospitals vicedirektør som hospitalets byggechef snød på vægten, da opgaven med at tegne et nyt akuthus til 1,6 mia. kr. blev givet til et konsortium med firmaet KHR Arkitekter i spidsen. De to topchefer havde tidligt i ud…
  Læs mere

 • To domme fra Højesteret om 120-sygedagsreglen
  7. december 2017

  To domme fra Højesteret om 120-sygedagsreglen

  Højesteret har i november måned dette år afsagt to principielle domme om forståelsen af ”120-sygedagsreglen” i funktionærlovens § 5, stk. 2. Reglen kan, hvis den er gyldigt vedtaget, medføre, at funktionæren kan opsiges med et forkortet va…
  Læs mere

 • Ekstra fire ugers forældreorlov i Koop-Barsel
  7. december 2017

  Ekstra fire ugers forældreorlov i Koop-Barsel

  Koop-Barsel giver nu fire ekstra uger på forældreorloven for børn født fra 1. januar 2018 og frem. Koop-Barsel har i beslutningen om at udvide refusionsperioden taget udgangspunkt i et ønske om at understøtte det vigtige arbejde med at sik…
  Læs mere

 • Vejledning om samtykke i persondataforordningen
  23. november 2017

  Vejledning om samtykke i persondataforordningen

  Datatilsynet har den 8. november 2017 lagt en vejledning ud om samtykke i forbindelse med den kommende persondataforordning, der træder i kraft den 25. maj 2018. I vejledningen kan man blandt andet læse, at virksomheder skal være opmærksom…
  Læs mere

 • Lysner det nu for rimelighedskravet?
  23. november 2017

  Lysner det nu for rimelighedskravet?

  Satspuljeaftalen lover yderligere forsøg med rimelighedskravet for udsatte på kontanthjælp. Samtidig er emnet på dagsordenen i Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst. Det såkaldte ”rimelighedskrav”, der sætter begrænsninger for andelen af…
  Læs mere

 • Erstatning ved ophævelse af entrepriseaftale
  23. november 2017

  Erstatning ved ophævelse af entrepriseaftale

  Når en bygherre ophæver en indgået entrepriseaftale, lider den udførende entreprenør et tab ved, at han ikke opnår den avance, som udførelsen af entreprisen ville have givet ham. I en nylig afsat dom er denne regel endnu en gang slået fast…
  Læs mere

 • Godtgørelse ved overtrædelse af 48-timers reglen
  23. november 2017

  Godtgørelse ved overtrædelse af 48-timers reglen

  Det følger af lov om gennemførelse af dele af arbejdsdirektivet, at en lønmodtager i løbet af en syvdagesperiode, der beregnes over en referenceperiode på 4 måneder, ikke må have en arbejdstid, der overstiger 48 timer, inklusiv overarbejde.…
  Læs mere

 • Kooperativer hjælper udsatte børn og unge
  9. november 2017

  Kooperativer hjælper udsatte børn og unge

  For tredje år i træk ruller kampagnen "En hjælpende hånd" indover landet.Her sætter Ungdommens Røde Kors spot på hjælpende aktiviteter og mentorforløb til udsatte børn og unge.  Kampagnen henvender sig specifikt til håndværkere og håndværk…
  Læs mere