Ændringer i selskabsloven

12. april 2018

I et lovforslag fremsat i marts måned i år lægger regeringen op til en række ændringer i selskabsloven.

Ændringerne betyder blandt andet, at kravet til selskabskapital for aktieselskaber (A/S’er) nedsættes fra 500.000 kr. i dag til fremover 400.000 kr.

En anden ændring vil medføre, at oplysningerne om et selskabs reelle ejere skal registreres allerede ved stiftelsen af selskabet, og at selskaber fremover kan blive tvangsopløst af skifteretten, hvis de reelle ejere ikke er registrerede hos Erhvervsstyrelsen og heller ikke kan identificeres i øvrigt.

Endelig foreslår regeringen, at det fremover skal være muligt at omdanne f.m.b.a. og s.m.b.a. direkte til aktieselskaber. Som reglerne er i dag, skal sådanne foreninger og selskaber først omdannes til andelsselskaber.

Ændringerne forventes at træde i kraft den 1. juli 2018.

Ovenstående er alene et nyhedsreferat og ikke juridisk rådgivning eller erstatning herfor.