Det nye bygningsreglement 2018

1. februar 2018

Kommunernes byggesagsbehandling er afskaffet, nu også for større byggeri. Det er den største ændring i det nye bygningsreglement BR 18, der trådte i kraft ved årsskiftet.

Begrundelsen for ændringerne er at afbureaukratisere det store byggeri svarende til det mindre byggeri af enfamilieshuse, sommerhuse, skure m.v., der har fået samme behandling i flere tempi siden 2009.

Den store ændring er, at det ikke mere er kommunen, men bygherren selv der skal dokumentere, at de tekniske krav er efterlevet. Det gælder som sagt også mindre og simple byggerier. Kommunen skal dermed ikke vurdere de tekniske valgte løsninger.

Til de brand- og konstruktionsmæssige forhold skal bygherren dog bruge en certificeret rådgiver, der dokumenterer at kravene er opfyldt.

Kommunens rolle i byggesagsbehandlingen er herefter at tage stikprøvekontrol i 10 % af de færdiggjorte større byggerier. Kommunen skal dog fortsat håndtere byggetilladelser og dispensationer, også efter lokalplanlægningen. Læs mere om BR 18.