Beskæftigelsesministeren inviterer til revision af arbejdsmiljøreglerne

25. april 2018

Arbejdsmiljøreglerne opleves af mange som omfattende og svære. Nogen gange endda så meget at det kan hindre det velfungerende arbejdsmiljøarbejde i virksomheden. Derfor inviterer beskæftigelsesministeren alle virksomheder og organisationer til at give besked om problematiske regler.

Beskæftigelsesministeren skriver om det nye initiativ:

"I Danmark har vi et solidt værn af arbejdsmiljøregler, der beskytter os mod dårligt arbejdsmiljø. Der findes lige nu mere end 300 vejledninger og bekendtgørelser, der handler om alt fra brug af sikkerhedssko til mobning og seksuel chikane".

Ministeren skriver videre:

"De danske regler om arbejdsmiljø er utroligt vigtige. De udgør rygraden af et sundt arbejdsliv og er med til at sikre, at vi kan gå trygt og sikkert på arbejde. Men vi er også nødt til at se i øjnene, at der er virksomheder og borgere, som oplever, at reglerne kan være komplekse, uklare eller ligefrem unødvendige. Ifølge en undersøgelse fra Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur fortæller hver femte danske virksomhed f.eks., at kompleks lovgivning gør arbejdsmiljøarbejdet svært".

Det er uklart, hvorvidt ministeren også mener, at det er tilfældet på velfærdsområdet, men det er klart, at arbejdsmiljøregler også på velfærdsområdet har stor betydning. Det handler om arbejdsplanlægning, om forholdsregler mod forskellige risici, om løft og også om, hvordan vi sikrer overholdelse af arbejdsmiljøregler, samtidig med at vi gerne vil skabe nogle gode og familielignende rammer for de børn og voksne, der bor i f.eks. døgntilbud og bosteder.

Som medlemmer opfordres I derfor til at overveje, om der er særlige regler på arbejdsmiljøområdet, der konkret kan virke problematiske, overflødige eller på anden vis bør fjernes eller ændres.

Kooperationen vil så samle inputtene og sende dem samlet til ministeren.

Der er også mulighed for, at I som enkeltvirksomheder kan melde ind til ministeriet direkte ved at følge dette link bm.dk/bedreregler

Hvis I gør det vil det være dejligt, at I samtidig sender en kopi af forslaget til Kooperationen, så vi har mulighed for også at skubbe på herfra.