Arbejdstilsynets nye tilsynsmetode

1. februar 2018

Arbejdstilsynets nye tilsynsmetode, der – som et forsøg – trådte i kraft 1. november 2017, har i de første to måneder afdækket tre gange så mange virksomheder med arbejdsmiljøproblemer som den tidligere metode gjorde.

Den nye tilsynsmetode er tilrettelagt ud fra byggeriets særlige kompleksitet med mange skiftende arbejdssteder og flere aktører på byggepladsen. Metoden indebærer blandt andet, at Arbejdstilsynet i højere grad kommer på uanmeldt besøg på byggepladser, hvor det farlige arbejde udføres, og at der afdækkes arbejdsmiljøproblemer på hele byggepladsen og altså ikke bare inden for et enkelt fagområde.

Formålet med den nye metode er, dels at nedbringe antallet af ulykker, dels nedslidning i byggebranchen – en branche, som er kendetegnet ved at have mange arbejdsulykker generelt.

Arbejdstilsynet har brugt den nye metode på 163 forskellige byggepladser i løbet af de første to måneder. Her er 490 forskellige bygge- og anlægsvirksomheder kontrolleret. Arbejdstilsynet har givet påbud, forbud og andre afgørelser til 45,1 % af bygge- og anlægsvirksomhederne på de besøgte byggepladser.

I sammenligning med det tidligere risikobaserede tilsyn var det kun 13 % af bygge- og anlægsvirksomhederne, der fik besked på at ændre på deres arbejdsforhold.

Den nye tilsynsmetode indebærer endvidere, at alle virksomheder, der får afgørelser om materielle arbejdsmiljøproblemer, fx om ulykkesfare ved byggepladsbesøgene, efter et stykke tid besøges på virksomhedens hjemmeadresse. Her er det på forhånd aftalt, hvem fra virksomhedens ledelse og ansatte Arbejdstilsynet mødes med for at drøfte, hvordan virksomheden kan arbejde med at forebygge farligt og nedslidende arbejde.

Endelig er også bygherrer en del af målgruppen for den nye metode. Er der problemer på byggepladsen, hvor det viser sig, at det er bygherrens ansvar at koordinere samarbejdet om arbejdsmiljøet, holder Arbejdstilsynet et dialogmøde med bygherren.