Nyheder

 • Danmarks demokratiske pengeinstitutter
  2. juni 2021

  Danmarks demokratiske pengeinstitutter

  I samarbejde med andelskasserne Fælleskassen og Merkur udkom Tænketanken Demokratisk Erhverv onsdag den 2. juni 2021 med rapporten "Danmarks Demokratiske Pengeinstitutter". Demokratiske pengeinstitutter defineres i rapporten som pengeinstit…
  Læs mere

 • Dokumentation for prisstigninger på materialer
  27. maj 2021

  Dokumentation for prisstigninger på materialer

  Hvis AB 18, ABT 18 eller AB 18-Forenklet er vedtaget mellem parterne, vil entreprenøren efter omstændighederne kunne kræve, at bygherren betaler godtgørelse, hvis der indtræder prisstigninger på materialer, der indgår i arbejdet. Hvis AB 9…
  Læs mere

 • Sommerferie og Corona/Covid-19
  19. maj 2021

  Sommerferie og Corona/Covid-19

  Sommerferien står for døren, og selvom mange danskere forventes at holde ferie inden for landets grænser, vil der også være medarbejdere, der ønsker at tilbringe ferien udenlands. Som arbejdsgiver er der nogle forhold, du skal være opmærkso…
  Læs mere

 • Socialøkonomisk koordinator og forretningsudvikler søges
  17. maj 2021

  Socialøkonomisk koordinator og forretningsudvikler søges

  Kooperationen søger en selvstændig og udadvendt projektmedarbejder, hvis hovedopgave bliver at udvikle kommercielt bæredygtige partnerskaber mellem virksomheder, socialøkonomiske aktører og kommuner i Region Midtjylland.  Arbejdsopgaverne …
  Læs mere

 • Gamification og bløde kompetencer
  3. maj 2021

  Gamification og bløde kompetencer

  Mange arbejdsgivere efterspørger højtuddannede medarbejdere med bløde kompetencer som fx kommunikation, kreativitet og kritisk tænkning. En tendens, der spås at blive forstærket over det næste årti.  Gennem projektet COMPETE! udvikler Koop…
  Læs mere

 • Bogudgivelse
  22. april 2021

  Bogudgivelse

  Under præsidentvalgkampen i USA talte Donald Trump med angst i blikket om ”Nordisk Socialisme”, og hans økonomiske rådgivere udgav i slutningen af 2018 en 72 siders rapport om deres bekymringer over, at et stigende antal vælgere interessere…
  Læs mere

 • G-dage forpligtelsen er ikke længere suspenderet
  21. april 2021

  G-dage forpligtelsen er ikke længere suspenderet

  Fra den 19. marts 2021 er virksomhedens fritagelse for at betale første og anden ledighedsdag i forbindelse med hjemsendelse og etablering af ordinær arbejdsfordeling ophørt. Det betyder, at medarbejdere, som hjemsendes uden løn efter overe…
  Læs mere

 • Forbehold i tilbud
  20. april 2021

  Forbehold i tilbud

  I en nylig afsagt kendelse fra Klagenævnet for Udbud blev det fastslået, at den vindende tilbudsgivers tilbud var ukonditionsmæssigt, idet dennes tilbud blev afgivet under forudsætning af, at tidsplanen kunne forlænges med minimum en måned.…
  Læs mere

 • Vanvidskørsel og konfiskation
  20. april 2021

  Vanvidskørsel og konfiskation

  Den 31. marts 2021 trådte de nye regler om konfiskation af biler ved vanvidskørsel i kraft.De nye regler om konfiskation af biler ved vanvidskørsel er trådt i kraft. De betyder, at en bil kan blive konfiskeret og solgt på auktion, også selv…
  Læs mere

 • Lønkompensationsordning
  13. april 2021

  Lønkompensationsordning

  Justering af lønkompensationsordning I forbindelse med den igangværende genåbning af Danmark har regeringen og arbejdsmarkedets parter den 13. april 2021 besluttet at justere lønkompensationsordningen.Justeringen betyder, at virksomhederne…
  Læs mere

 • By-Expressen har medvind
  8. april 2021

  By-Expressen har medvind

  Efter årtusindskiftet ledte nye transportmuligheder og digitalisering til, at mange cykelbudsfirmaer måtte lukke. Den nye teknologi presser budfirmaerne. Dog viser det sig, at det gamle cykelbudsfirma, By-Expressen, er i vækst og holder sta…
  Læs mere

 • Forlængelse af mulighed for refusion
  26. marts 2021

  Forlængelse af mulighed for refusion

  Mulighederne for barselsdagpenge til forældre med hjemsendte børn og sygedagpenge for personer i særlig risiko ved corona-smitte bliver forlænget frem til 30. juni 2021. Det samme gør arbejdsgivers ret til refusion fra første fraværsdag for…
  Læs mere

 • Leveringsvanskeligheder på visse materialer
  25. marts 2021

  Leveringsvanskeligheder på visse materialer

  Mange entreprenører oplever for tiden meget betydelige prisstigninger (som omtalt i sidste nyhedsbrev) og leveringsvanskeligheder på visse materialer. Det kan medføre forsinkelse på byggepladsen og rejser derfor spørgsmålet, om man som entr…
  Læs mere

 • De sidste indefrosne feriepenge kan udbetales
  23. marts 2021

  De sidste indefrosne feriepenge kan udbetales

  Lovforslaget om udbetaling af de resterende ugers indefrosne feriepenge er nu vedtaget. I forlængelse af efterårets adgang til førtidig udbetaling af tre ugers indefrosne feriepenge, bliver der snart åbnet for udbetaling af de resterende in…
  Læs mere

 • Øresundsregionen står sammen om bæredygtigt iværksætteri
  15. marts 2021

  Øresundsregionen står sammen om bæredygtigt iværksætteri

  Fællesejede virksomheder er igen blevet populære. Med et øget politisk fokus, et kriseramt erhvervsliv og en ny generation af unge samfundsbevidste iværksættere, er jorden gødet til en ny bølge af kooperative, demokratiskstyrede virksomhede…
  Læs mere

 • Frister for A-skat og AM-bidrag og lånemuligheder
  11. marts 2021

  Frister for A-skat og AM-bidrag og lånemuligheder

  Som en del af Corona hjælpepakkerne er betalingsfristen for A-skat og AM-bidrag for en række måneder udskudt. Virksomheder kan desuden søge om A-skat og AM-bidrag som et rentefrit lån.Samtidig har man færdiggjort mulighederne vedr. momslån,…
  Læs mere

 • Fravær i forbindelse med vaccination for covid-19
  3. marts 2021

  Fravær i forbindelse med vaccination for covid-19

  I takt med at udrulningen af vaccinationsprogrammet tager fart, vil virksomheder opleve, at medarbejdere får mulighed for at blive vaccineret. Det giver anledning til en række spørgsmål vedrørende et eventuelt fravær i forbindelse med og ef…
  Læs mere

 • Syn og skøn
  2. marts 2021

  Syn og skøn

  Hvis der er mangler ved ens ydelse, er det bygherren, der skal bevise og har bevisbyrden for, at der er mangler, eller at arbejdet er mangelfuldt. I sådan en situation kan der udmeldes et syn og skøn. Hvis bygherren først får udmeldt syn og…
  Læs mere

 • Prisstigninger på materialer
  25. februar 2021

  Prisstigninger på materialer

  Det, at der nu sker en ekstraordinær prisstigning på materialer på grund af covid-19 pandemien, medfører at entreprenøren vil kunne kræve, at bygherren betaler en godtgørelse, hvis der indtræder en ekstraordinær prisstigning på materialer, …
  Læs mere

 • Kooperativet - et nyt og unikt digitalt spil
  25. februar 2021

  Kooperativet - et nyt og unikt digitalt spil

  Oplev hvordan det er at være en del af et medarbejderejet kooperativ via det nye digitale spil "Kooperativet". Kooperationen har sammen med Actee udviklet et nyt unikt digitalt spil. I spillet "Kooperativet" bliver man præsenteret for en r…
  Læs mere