Nyheder

 • Praktikant til Kooperationens sekretariat
  12. oktober 2021

  Praktikant til Kooperationens sekretariat

  Er du Kooperationens kommende praktikant?Kooperationen søger en engageret praktikant, der kan hjælpe os i vores arbejde for at skabe bedre vilkår for kooperative, demokratiske og socialøkonomiske virksomheder i Danmark. Vi tilbyder en un…
  Læs mere

 • Vinterforanstaltninger
  6. oktober 2021

  Vinterforanstaltninger

  Efter reglerne i AB  18 er vinterperioden fra den 1. november til og med dem 31. marts, og det fremgår af AB 18 § 5, at årstidsbestemte vinterforanstaltninger anses for indeholdt i tilbuddet, medmindre disse er fælles for flere entrepriser.…
  Læs mere

 • Bæredygtig malervirksomhed
  6. oktober 2021

  Bæredygtig malervirksomhed

  Projektet ‘Bæredygtig omstilling og samfundsansvar i malerbranchen - fra overordnede Verdensmål til konkret handling’ kommer både med en ny branchevejledning, et idekatalog, best practice videoer og lette råd til, hvordan man som malermeste…
  Læs mere

 • Restferie
  23. september 2021

  Restferie

  Ferie fra mini-sommerferien den 1. maj 2020 til den 31. august 2020, eller ferie fra før skal afholdes.Har jeres ansatte gammel ferie, som stammer fra perioden før den nye ferielov trådte i kraft den 1. september 2020, så skal jeres ansatte…
  Læs mere

 • Demokratiske virksomheder som folkeeje?
  26. august 2021

  Demokratiske virksomheder som folkeeje?

  Finanslovsforhandlingerne står for døren, og til dem har Enhedslisten et nyt forslag med sig om sociale andelsbeviser. Med forslaget er Enhedslistens ønske til Regeringen, at der afsættes fem millioner til en infrastruktur omkring sociale a…
  Læs mere

 • Ansøg om iværksætterforløb i ØreXund excubator
  11. august 2021

  Ansøg om iværksætterforløb i ØreXund excubator

  Er I Øresundsregionens nye iværksættere – og går I med en drøm om at starte eller udvikle en bæredygtig og demokratisk ejet virksomhed? ØreXund Excubator har netop åbnet for ansøgninger og leder nu efter iværksættere på begge sider af Øres…
  Læs mere

 • Strukturstatistik 2020
  15. juli 2021

  Strukturstatistik 2020

  Dansk Arbejdsgiverforening har netop udgivet StrukturStatistik 2020, og det fremgår af denne, at omkostningerne ved at få udført en times arbejde af en voksen medarbejder i gennemsnit var 316,68 kr. på virksomheder inden for DA-området i 20…
  Læs mere

 • Webinar om ny whistleblowerordning
  15. juli 2021

  Webinar om ny whistleblowerordning

  Er der i din virksomhed mellem 50 og 249 ansatte er der lovkrav om, at du fra den 17. december 2023 krav om, at du skal have etableret en whistleblowerordning.   Er der 250 eller flere ansatte i din virksomhed er lovkravet, at en whistlebl…
  Læs mere

 • Kooperationen med i ekspertgruppe
  15. juli 2021

  Kooperationen med i ekspertgruppe

  Ekspertgruppen om demokratiske virksomheder starter sit arbejde efter sommerferien. Kooperationen og to medlemsvirksomheder er med. Regeringen har nu offentliggjort sammensætningen af den ekspertgruppe, der skal styrke vidensgrundlaget om …
  Læs mere

 • Forlængelse af ret til sygedagpenge
  30. juni 2021

  Forlængelse af ret til sygedagpenge

  Loven om forlængelse af retten til sygedagpenge for personer i særlig risiko er blevet vedtaget.Ordningen, der giver ret til sygedagpenge for lønmodtagere, der har vanskeligt ved at møde fysisk på arbejde, fordi de af helbredsmæssige årsage…
  Læs mere

 • Stor interesse for ny bog
  29. juni 2021

  Stor interesse for ny bog

  Torsdag den 24. juni 2021 inviterede Kooperationen og forlaget Nemo til bogreception for at fejre udgivelsen af Helena Reumert Gjerding og Jacob Rasks nye bog ”Kooperativ Håndbog – iværksætteri i fællesskab”.Den kooperative håndbog er en pr…
  Læs mere

 • Ubrugt ferie fra mini-sommerferien 2020
  14. juni 2021

  Ubrugt ferie fra mini-sommerferien 2020

  I overgangsperioden til den nye ferielov var der i sommeren 2020 indført en mini-sommerferie. Jeres ansatte havde 16,64 feriedage til at holde i perioden 1. maj 2020 – 31. august 2020. Dagene kunne afvikles indtil udgangen af august 2020.Hv…
  Læs mere

 • Kendelse om renteberegning i AB
  3. juni 2021

  Kendelse om renteberegning i AB

  Den 13. april 2021 har Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg taget stilling til en række principielle spørgsmål vedrørende den offentlige bygherres betalinger.Det er i den forbindelse vigtigt at huske, at hvis en bygherre betaler for sent, h…
  Læs mere

 • Den Kooperative Håndbog
  2. juni 2021

  Den Kooperative Håndbog

  Solen skinner og sommeren nærmer sig med hastige skridt, og det er godt nyt for de læselystne. For få uger siden udkom Pelle Dragsteds spændende bog om fællesejede virksomheder, og nu barsler Kooperationen med sin egen bog om de danske koop…
  Læs mere

 • Danmarks demokratiske pengeinstitutter
  2. juni 2021

  Danmarks demokratiske pengeinstitutter

  I samarbejde med andelskasserne Fælleskassen og Merkur udkom Tænketanken Demokratisk Erhverv onsdag den 2. juni 2021 med rapporten "Danmarks Demokratiske Pengeinstitutter". Demokratiske pengeinstitutter defineres i rapporten som pengeinstit…
  Læs mere

 • Dokumentation for prisstigninger på materialer
  27. maj 2021

  Dokumentation for prisstigninger på materialer

  Hvis AB 18, ABT 18 eller AB 18-Forenklet er vedtaget mellem parterne, vil entreprenøren efter omstændighederne kunne kræve, at bygherren betaler godtgørelse, hvis der indtræder prisstigninger på materialer, der indgår i arbejdet. Hvis AB 9…
  Læs mere

 • Sommerferie og Corona/Covid-19
  19. maj 2021

  Sommerferie og Corona/Covid-19

  Sommerferien står for døren, og selvom mange danskere forventes at holde ferie inden for landets grænser, vil der også være medarbejdere, der ønsker at tilbringe ferien udenlands. Som arbejdsgiver er der nogle forhold, du skal være opmærkso…
  Læs mere

 • Socialøkonomisk koordinator og forretningsudvikler søges
  17. maj 2021

  Socialøkonomisk koordinator og forretningsudvikler søges

  Kooperationen søger en selvstændig og udadvendt projektmedarbejder, hvis hovedopgave bliver at udvikle kommercielt bæredygtige partnerskaber mellem virksomheder, socialøkonomiske aktører og kommuner i Region Midtjylland.  Arbejdsopgaverne …
  Læs mere

 • Gamification og bløde kompetencer
  3. maj 2021

  Gamification og bløde kompetencer

  Mange arbejdsgivere efterspørger højtuddannede medarbejdere med bløde kompetencer som fx kommunikation, kreativitet og kritisk tænkning. En tendens, der spås at blive forstærket over det næste årti.  Gennem projektet COMPETE! udvikler Koop…
  Læs mere

 • Bogudgivelse
  22. april 2021

  Bogudgivelse

  Under præsidentvalgkampen i USA talte Donald Trump med angst i blikket om ”Nordisk Socialisme”, og hans økonomiske rådgivere udgav i slutningen af 2018 en 72 siders rapport om deres bekymringer over, at et stigende antal vælgere interessere…
  Læs mere