Nyheder

 • De sidste indefrosne feriepenge kan udbetales
  23. marts 2021

  De sidste indefrosne feriepenge kan udbetales

  Lovforslaget om udbetaling af de resterende ugers indefrosne feriepenge er nu vedtaget. I forlængelse af efterårets adgang til førtidig udbetaling af tre ugers indefrosne feriepenge, bliver der snart åbnet for udbetaling af de resterende in…
  Læs mere

 • Øresundsregionen står sammen om bæredygtigt iværksætteri
  15. marts 2021

  Øresundsregionen står sammen om bæredygtigt iværksætteri

  Fællesejede virksomheder er igen blevet populære. Med et øget politisk fokus, et kriseramt erhvervsliv og en ny generation af unge samfundsbevidste iværksættere, er jorden gødet til en ny bølge af kooperative, demokratiskstyrede virksomhede…
  Læs mere

 • Frister for A-skat og AM-bidrag og lånemuligheder
  11. marts 2021

  Frister for A-skat og AM-bidrag og lånemuligheder

  Som en del af Corona hjælpepakkerne er betalingsfristen for A-skat og AM-bidrag for en række måneder udskudt. Virksomheder kan desuden søge om A-skat og AM-bidrag som et rentefrit lån.Samtidig har man færdiggjort mulighederne vedr. momslån,…
  Læs mere

 • Fravær i forbindelse med vaccination for covid-19
  3. marts 2021

  Fravær i forbindelse med vaccination for covid-19

  I takt med at udrulningen af vaccinationsprogrammet tager fart, vil virksomheder opleve, at medarbejdere får mulighed for at blive vaccineret. Det giver anledning til en række spørgsmål vedrørende et eventuelt fravær i forbindelse med og ef…
  Læs mere

 • Syn og skøn
  2. marts 2021

  Syn og skøn

  Hvis der er mangler ved ens ydelse, er det bygherren, der skal bevise og har bevisbyrden for, at der er mangler, eller at arbejdet er mangelfuldt. I sådan en situation kan der udmeldes et syn og skøn. Hvis bygherren først får udmeldt syn og…
  Læs mere

 • Prisstigninger på materialer
  25. februar 2021

  Prisstigninger på materialer

  Det, at der nu sker en ekstraordinær prisstigning på materialer på grund af covid-19 pandemien, medfører at entreprenøren vil kunne kræve, at bygherren betaler en godtgørelse, hvis der indtræder en ekstraordinær prisstigning på materialer, …
  Læs mere

 • Kooperativet - et nyt og unikt digitalt spil
  25. februar 2021

  Kooperativet - et nyt og unikt digitalt spil

  Oplev hvordan det er at være en del af et medarbejderejet kooperativ via det nye digitale spil "Kooperativet". Kooperationen har sammen med Actee udviklet et nyt unikt digitalt spil. I spillet "Kooperativet" bliver man præsenteret for en r…
  Læs mere

 • Regler for covid test af tilrejsende arbejdskraft
  16. februar 2021

  Regler for covid test af tilrejsende arbejdskraft

  I medfør af lov om pligt til at sikre covid-19 test af tilrejsende arbejdskraft efter indrejse i Danmark har Beskæftigelsesministeriet udstedt en bekendtgørelse, som fastlægger arbejdsgiveres testkrav for tilrejsende arbejdskraft. Bekendtg…
  Læs mere

 • Rummelig Genstart
  10. februar 2021

  Rummelig Genstart

  Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har givet et tilsagn på knap 10 mio. kr. til projektet Rummelig Genstart, der skal skabe rummelige og socialøkonomiske arbejdspladser i kølvandet på corona-krisen. Kooperationen er partner i projektet og sk…
  Læs mere

 • Ændring af Konkurrenceloven
  10. februar 2021

  Ændring af Konkurrenceloven

  Folketinget har den 9. februar 2021 vedtaget en omfattende ændring af konkurrenceloven, som træder i kraft den 4. marts 2021. Med ændringen implementerer Danmark et EU-Direktiv, som har til formål at styrke de nationale konkurrencemyndighed…
  Læs mere

 • Varsling af hovedferie
  10. februar 2021

  Varsling af hovedferie

  Det kan være svært at tænke på sommerferien i disse vinterdage. Men afholdelse af hovedferien (sommerferien) i perioden fra den 1. maj 2021 til den 30 september 2021 skal varsles over for jeres ansatte med mindst tre måneders varsel. Det er…
  Læs mere

 • Ferie under lønkompensation
  10. februar 2021

  Ferie under lønkompensation

  Den 9. december 2020 blev lønkompensationsordningen, som vi kendte fra foråret 2020, genindført i hele landet. Ordningen var i først omgang gældende fra den 9. december 2020 og frem til januar 2021. I kompensationsperioden, som løb hen over…
  Læs mere

 • Ny folder om Fællesskabsøkonomier
  28. januar 2021

  Ny folder om Fællesskabsøkonomier

  Vi har i Kooperationen lanceret folderen Fællesskabsøkonomier – Fællesejede initiativer i land og by. Folderen er tænkt som en indføring og vejledning i at etablere fællesejede virksomheder i landdistrikterne. I takt med et øget fokus på e…
  Læs mere

 • Frivillig indbetaling af feriemidler
  27. januar 2021

  Frivillig indbetaling af feriemidler

  Senest den 31. december 2020 skulle alle arbejdsgivere have indberettet beløbene for de indefrosne feriemidler – både for timelønnede og for månedslønnede/funktionærer. De indfrosne feriemidler, som er indberettet, skal ikke nødvendigvis in…
  Læs mere

 • Nye skærpede krav for vandrende arbejdstagere
  12. januar 2021

  Nye skærpede krav for vandrende arbejdstagere

  Testkravene er fra den 9. januar 2021 skærpet for vandrende arbejdstagere, der rejser ind i Danmark. De skal kunne fremvise en negativ corona test, som er taget senest 24 timer før indrejse til Danmark. I dag er kravet, at testen skal være …
  Læs mere

 • Online konference om fremtidens arbejdsliv
  5. januar 2021

  Online konference om fremtidens arbejdsliv

  Vil du lære mere om dilemmaerne for fremtidens vidensarbejdere, så log ind, lyt, og spil med! Brug en morgen (eller fem) på at gå til online-konference om fremtidens arbejdsliv – og få en smagsprøve på tre virtuelle dilemmaspil om, hvordan…
  Læs mere

 • Ret til udvidet sorgorlov
  4. januar 2021

  Ret til udvidet sorgorlov

  Fra den 1. januar 2021 har forældre, der mister et barn under 18 år, ret til udvidet sorgorlov i 26 uger. Den 17. december 2020 vedtog et enigt Folketing at udvide retten til sorgorlov fra 14 til 26 uger, hvis man mister et barn under 18 år…
  Læs mere

 • Arbejdsfordeling – forlængede og mere fleksible regler
  17. december 2020

  Arbejdsfordeling – forlængede og mere fleksible regler

  Ved trepartsaftalen den 27. november 2020 blev arbejdsmarkedets parter enige om at forlænge muligheden for at indgå aftaler om arbejdsfordeling og samtidig gøre reglerne mere fleksible. Lovgrundlaget for denne ændring er nu blevet vedtaget…
  Læs mere

 • Overblik – kompensationsordninger
  16. december 2020

  Overblik – kompensationsordninger

  Virksomhedsguiden har lavet en oversigt over de kompensationsordninger, der pt. er åbne for ansøgning. Du kan se ordningerne her.
  Læs mere

 • Revideret covid-19 vejledning til bygge- og anlægsbranchen
  9. december 2020

  Revideret covid-19 vejledning til bygge- og anlægsbranchen

  DI Dansk Byggeri og Branchefællesskabt for Bygge & Anlæg, har netop udgivet en ny og revideret udgave af vejledningen fra foråret om covid- 19 og bygge- og anlægsbranchen. Den nye udgave af branchevejledningen indeholder blandt andet e…
  Læs mere