Restferie - efterår 2022

12. september 2022

Har jeres ansatte her i efteråret 2022 stadig ferie til gode, som er opsparet i perioden 1. september 2021 til og med 31. august 2022? Så skal I begynde at planlægge, om dagene skal afholdes, om de kan udbetales, eller om I kan aftale at overføre disse dage.

Den ansatte kan selvfølgelig vælge at holde alle fem ferieuger i perioden 1. september 2021 til og med 31. december 2022.

Den ansatte skal som minimum have afholdt de første 20 feriedage i perioden. Kun den sidste 5. ferieuge - ferie ud over 20 dage - kan overføres til næste ferieperiode (fra 1. september 2022 til og med 31. december 2023) eller udbetales.

Hvis ikke de første 20 feriedage er afholdt inden 31. december 2022, så er de tabt for den ansatte. Ferien op til 20 dage skal i stedet indbetales til Arbejdsmarkeds feriefond (eller tilsvarende privat feriefond).

Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler for ansatte, der har feriehindring, se nedenfor.

Ferie optjent efter 1. september 2021 

En ansat skal altså inden den 31. december 2022 nå at holde fire af de fem uger, som den ansatte har optjent i perioden fra det nye ferieår trådte i kraft den 1. september 2021 og frem til den 31. august 2022.

Har den ansatte ikke holdt al den ferie, der er optjent i perioden fra den 1. september 2021 til den 31. august 2022, kan I dog lave en aftale om, at den 5. af ferieugerne (eller dele af denne) overføres til senere afholdelse. Den aftale skal I senest indgå den 31. december 2022, hvor perioden for ferieafholdelsen udløber. Hverken I eller den ansatte kan ensidigt bestemme at overføre ferie. Det kræver, at I indgår en gensidig skriftlig aftale.

Hvis den 5. ferieuge ikke er holdt inden 31. december, og I heller ikke har aftalt, at den 5. ferieuge skal overføres, så skal I som arbejdsgiver automatisk udbetale feriepengene for den 5. ferieuge. Udbetalingen skal ske inden d. 31. marts 2023. Medarbejderen skal ikke selv rejse krav om udbetalingen af den 5. ferieuge.

Den automatiske udbetaling gælder kun for den 5. ferieuge - de første 4 ferieuger taber den ansatte, hvis de ikke er afholdt.

Feriehindring 

Bemærk, at der gælder særlige regler for overførsel af ferie, hvis jeres ansatte har været feriehindret på grund af sygdom, barsel eller lignende feriehindring.

Ferie, der på grund af feriehindring i hele perioden, ikke er afholdt pr. 31. december 2022, skal overføres til det nye ferieår. Under den gamle ferielov, kunne disse uger udbetales. Det kan de ikke længere. Feriehindret ferie skal altså overføres til det nye ferieår pr. 31. december 2022. Dog kan I altid aftale, at den 5. ferieuge udbetales, også ved feriehindring.

Feriefridage har andre regler 

Vær opmærksom på, at risikoen for at miste feriedage alene gælder den ferie, der er fastsat i ferieloven. De ekstra feriefridage, som er beskrevet i overenskomsten eller i ansættelseskontrakten bortfalder ikke automatisk, men skal behandles efter de aftalte regler I har fastsat.

Du er altid velkommen til at kontakte Kooperationen, hvis du har spørgsmål omkring ferie.