Generelle satser 2023

20. december 2022

Med virkning fra den 1. januar 2023 reguleres en række satser på arbejdsløshedsforsikringens område.
Herunder satser for sygedagpenge, G-dage, barselsdagpenge, flekslønsydelse mv.

Se alle generelle satser