Arbejdsmiljøpuljen - tekniske hjælpemidler

7. oktober 2022

I op til tre måneder kan virksomheden få støtte til at leje et teknisk hjælpemiddel, så det kan afprøves og testes på konkrete arbejdsopgaver.

Man kan søge den økonomiske håndsrækning fra Arbejdsmiljøpuljen på Arbejdstilsynets hjemmeside. Der gives tilskud på 80% af de faktiske udgifter, og beløbet må ikke overstige en halv million kroner. Desuden kræver det, at man er maksimalt 100 ansatte i virksomheden.

Mød arbejdsmiljørepræsentant Torben Høj fra Fynsk A/S, og hør ham fortælle om deres erfaringer med at bruge puljen her