Maler

Kompetencefonde: Malerne / Blik & Rør / Bygge & Anlæg / HK & TL / HK PrivatHK Privat Freelancere

Ved overenskomstfornyelsen i 2007 blev overenskomstparterne enige om at styrke efteruddannelsesindsatsen i malerfaget. Med kompetenceudviklingsfonden får medarbejderne mulighed for at efter- og videreuddanne sig efter eget valg. Virksomhederne bidrager kollektivt til fonden og kan efterfølgende søge om tilskud til medarbejderens løn og deltagerbetaling.

Hvem kan søge?

Det er de virksomheder, som indbetaler til MALKOM som kan søge om tilskud til efteruddannelse for svende, servicearbejdere og elever - altså for den personkreds, som er omfattet af overenskomsterne mellem Malerforbundet og Danske Malermestre/FAI. Ordningen gælder tillige for de kooperative malervirksomheder.

Ansøgningsblanket

MALKOM har opsagt sin aftale med Capevo, som har stået for det blanketsystem, man skal benytte for at søge tilskud fra MALKOM. Herefter vil udbetalinger (og indbetalinger) blive administreret af PensionDanmark, og når systemet er implementeret, vil det blive meget nemmere for virksomheder at modtage tilskud.

Den nye ansøgningsprocedure er endnu ikke faldet på plads. Frem til da, skal man søge om tilskud hos MALKOM via denne ansøgningsblanket.