HK & TL

Kompetencefonde: Malerne / Blik & Rør / Bygge & Anlæg / HK & TL / HK PrivatHK Privat Freelancere

For ansatte under Kooperations overenskomster med HK Privat og Teknisk Landsforbund er der nu spændende muligheder for at blive opkvalificeret gennem overenskomsternes kompetencefonde.

Der er åbnet for, at fondene betaler kursusgebyrer til akademi- og diplomuddannelser, når den ansatte selv ønsker at opkvalificere sig.

Hent ansøgning om midler til Kompetencefonden

Hvilke uddannelser er omfattet?

Akademiuddannelser er omfattet af kompetencefondene. Der findes mange forskellige akademiuddannelser – Hvilke der er mulighed for støtte til, og som evt. passer til dit ønske om et kompetenceløft, kan ses på au-diplom.dk.

Diplomuddannelse er omfattet af kompetencefondene. Der findes også mange forskellige diplomuddannelser – Hvilke der er mulighed for, og som evt. passer til dit ønske om et kompetenceløft, kan ses på ug.dk. For begge uddannelser gælder det, at du kan få tilskud til kursusgebyret uanset om uddannelsen foregår i arbejdstiden eller i din fritid. Foregår uddannelsen i arbejdstiden er det en forudsætning, at din arbejdsgiver giver dig fri til at deltage.

Hvilke krav skal medarbejder og virksomhed opfylde?

Den ansatte er omfattet af overenskomsten mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbunden eller af overenskomsten mellem Kooperationen og HK Privat, og arbejdsgiver indbetaler til kompetencefonden via Kooperationen.
Hvordan ser økonomien ud:

Kursusgebyr

Kompetencefonden dækker kursusgebyr. Kursusgebyret dækkes alene, hvis uddannelserne enten er akademi- eller diplomuddannelser og tages i offentligt regi. Der kan søges om 1 modul ad gangen. Når et modul er afsluttet (gennemført), kan der søges om endnu et modul forudsat, at der midler i kompetencefonden. 

Løn 

Kompetencefond og virksomhed dækker ikke lønudgiften. Den ansatte kan søge om løntilskud via SVU, der dækker en del af lønudgiften. Er man uddannet konstruktør, kan der desværre ikke søges om SVU, da konstruktørers uddannelsesniveau i forvejen er højt.

Transport 

Kompetencefond og virksomhed dækker ikke transportudgiften.
Den ansatte skal selv betale for sin transport.

Materialer

Kompetencefonden og virksomheden dækker ikke udgifter til bøger og andre materialer.
Den ansatte skal selv betale sine bøger og andre materialer til uddannelsen.

Hvordan søger man?

1. Medarbejderen finder et kursus, der er relevant (akademi eller diplomuddannelse)
2. Arbejdsgiver skal give tilladelse til fri på kursusdagene hvis uddannelsen foregår i dagtimerne
3. Medarbejderen udfylder ansøgningsskemaet
4. Medarbejderen indsender skemaet med de angivne bilag til Kooperationen
5. Medarbejderen tilmelder sig kurset, når der er givet tilsagn fra fonden

Hvordan skal skemaet indsende?

Vi vil helst have skemaet med de angivne bilag indscannet pr. mail til Kooperationen på adressen kontakt@kooperationen.dk. Alternativt kan det sendes pr. post til Kooperationen.

Hvornår kan der ansøges?

Der kan ansøges fra den 1. september 2015, og fonden har ingen ansøgningsfrister, men modtager løbende ansøgninger.

Hvad skal arbejdsgiveren give lov til?

Arbejdsgiveren skal, under hensyn til virksomhedens tarv, tillade at medarbejderen deltager, idet selvvalgt efter- eller videreuddannelse er en overenskomstmæssig ret medarbejderen har til både at vælge uddannelse og tidsperiode. Et eventuelt afslag kan derfor alene være begrundet i driftsmæssige årsager.

Hvem bestiller uddannelsen?

Det gør medarbejderen selv efter at have fået tilladelse hos arbejdsgiveren og tilsagn fra kompetencefonden. Det er en forudsætning, at der er meddelt tilsagn om tilskud til uddannelsen fra kompetencefonden, inden uddannelsen bestilles. For at få bevilliget kurser via kompetencefondene er det en forudsætning, at der er penge tilbage i fonden. Er der ikke det, kan der søges igen, når midler igen frigives. Halvdelen af midlerne frigives 1. februar og halvdelen frigives den 1. august.

Hvordan og hvornår udbetales tilskuddet?

Tilskuddet udbetales som en refusion af udgifter. Altså lægger medarbejderen selv ud til uddannelsen, og får så refunderer udlægget på baggrund af dokumenteret udgift (kvittering for betaling)inden for den bevilgede ramme.