Trivselsundersøgelser

Konsulenttjenesten / Trivselsundersøgelser /Spørgsmål og fortolkninger

Trivsel & Psykisk arbejdsmiljø

Ledelse og medarbejdere har en fælles interesse i et godt psykisk arbejdsmiljø i virksomheden.

Et godt psykisk arbejdsmiljø og dermed trivsel, bygger på et solidt samarbejde mellem ledelsen og medarbejderne.

Samarbejdsrådet tilbyder kooperative virksomheder en trivselsundersøgelse om arbejdspladsens psykiske arbejdsmiljø. Spørgeskemaundersøgelsen er udarbejdet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). 

Samarbejdskonsulenternes medvirken i undersøgelsen er uden udgift for virksomheden.

Det handler om trivsel

Et arbejde man er glad for, der er interessant og udfordrende.

Psykisk arbejdsmiljø handler også om at have tilfredse medarbejdere og ledere, der kan lide deres arbejde, og som ikke er bange for at tage fat, når det kniber.

Undersøgelsen omfatter 95 spørgsmål inden for 26 områder (dimensioner).

Formålet med spørgeskemaundersøgelsen er at afdække de områder, hvor en målrettet indsats får størst effekt for det psykiske arbejdsmiljø.

Resultatet af undersøgelsen vil blive præsenteret som en handlingsorienteret beskrivelse af det psykiske arbejdsmiljø.

Der vil her blive peget på relevante sammenhænge, som virksomhedsnævnet kan bruge til opstilling af en handlingsplan for de vigtigste indsatsområder i virksomhedens psykiske arbejdsmiljø.

 • Ring til os på

  33 55 77 30

  Man - tors 9.00 - 16.00
  Fredag 9.00 - 14.00

  kontakt@kooperationen.dk

 • Vi arbejder på to hovedområder:

  Organisering af arbejdet

  arbejdstidens længde
  arbejdstidens placering
  den hierarkiske struktur
  indflydelse
  arbejdspres
  informationsniveau
  arbejdsdeling
  arbejdets indhold

  Interpersonelle relationer

  konflikter og mobning
  vold
  sexuel chikane
  social støtte
  rolleklarhed
  respekt og tolerance