Konsulenttjenesten

Konsulenttjenesten / Trivselsundersøgelser /Spørgsmål og fortolkninger

Konsulenttjenesten består af samarbejdskonsulenter fra Landsorganisationen i Danmark (nu Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)),  Kooperationen, BAT-Kartellet, HK Privat/ Faglig afdeling; Arbejdsmiljø samt Serviceforbundet.

Samarbejdskonsulenterne står til rådighed for virksomhedsnævnet og dets medlemmer på virksomheder inden for FH/Kooperationens område.

Hvis du har spørgsmål vedrørende Samarbejdsaftalen og virksomhedsnævn, ønsker konkret vejledning, inspiration eller bistand i forbindelse med VN-arbejdet i virksomheden eller påtænkes det at oprette et virksomhedsnævn, så kontakt konsulenten for den branche, som din virksomhed tilhører. Er du i tvivl, så kontakt Samarbejdsrådets sekretariat i FH eller Kooperationen.

Kooperationen
Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V. T. 33 55 77 30.
Konsulent Lene Vibjerg, lv@kooperationen.dk 

Fagbevægelsens Hovedorganisation
Islands Brygge 32 D, 2300 København S. T. 35 24 60 00.
Konsulent Berit Lassen, bls@fho.dk

BAT-Kartellet
Kampmannsgade 4, 1790 København V. T. 70 30 03 00.
Konsulent Paw S. Jensen, paw.jensen@3f.dk

HK Privat/ Faglig afdeling; Arbejdsmiljø
Weidekampsgade 8, 0900 København C. T. 70 11 45 45.
Konsulent June Halvorsen, june.halvorsen@hk.dk

Serviceforbundet
Ramsingsvej 30, 2500 Valby. T. 70 15 04 00
Konsulent Torben Krüger, tok@forbundet.dk

Rådgivning & konsulentbistand

Samarbejdsrådet skal følge udviklingen i virksomhedsnævnene og virke for en fortsat effektivisering af deres arbejde. Samarbejdsrådet skal, dels gennem sin egen aktivitet og dels gennem samarbejdet med andre organisationer bistå virksomhederne og organisationerne med rådgivning på VN- og samarbejdsområdet.

Hvad kan vi tilbyde din virksomhed?
Samarbejdsrådet tilbyder virksomhedsnævnene gratis konsulentservice med henblik på at udvikle og fremme samarbejdet.

Samarbejdsrådets sekretariat består af konsulenter, som bistår med f.eks.:

  • Behovsanalyse og afklaring
  • Oprettelse og organisering af samarbejde
  • Planlægning og gennemførelse af samarbejdskonferencer, temadag m.v.
  • Formidlings- og samarbejdsprocesser
  • Behandling af uoverensstemmelser

Det er anført i "Aftalen om samarbejde i kooperative virksomheder", at konsulentbistand skal indhentes, når en af grupperne i virksomhedsnævnet fremsætter ønske herom.