Hovedaftale

Her finder du Hovedaftalen mellem Kooperationen og Landsorganisationen i Danmark,LO nu Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og Aftaler og behandling af arbejdsretlige tvister i det kooperative fagretslige system. 

Overenskomster / Protokollater / Satser / Hovedaftale / Ansættelse / Formularer / Udenlandsk arbejde