Hjemmearbejde

Hvis I går med overvejelser om, hvorvidt hjemmearbejde skal være en mulighed på jeres virksomhed, er det vigtigt, at I forholder sig til de pligter, der følger med at have medarbejdere, som arbejder hjemmefra. 

Overenskomster /ProtokollaterSatserHovedaftalerAnsættelseFerielov
FormularerHjemmearbejde Udenlandsk arbejde / FAQ Arbejdsret

Dette gælder både i forhold til arbejdsmiljømæssige krav, men også i forhold til skat og datasikkerhed.

At benytte hjemmearbejde i virksomhedens organisering af arbejdet er som udgangspunkt en ledelsesbeslutning. Hvis hjemmearbejde er eller skal være en mulighed på jeres virksomhed, er det en god idé at få formuleret en egentlig hjemmearbejdspolitik med klare retningslinjer for hjemmearbejdet.

I Kooperationens Vejledning omkring hjemmearbejde kan du læse mere om de gældende regler for hjemmearbejde samt forhold I bør være særligt opmærksomme på, når I har medarbejdere, der arbejder hjemme.

Læs vores Vejledning omkring hjemmearbejde

Skabeloner

Kooperationens medlemsvirksomheder er meget forskellige i forhold til kerneopgaver, størrelse, teknologi, kultur og medarbejdersammensætning, og der findes derfor ikke en model, der passer alle, når det gælder omfang og måder at gøre brug af hjemmearbejde på. Vi har derfor lavet en skabelon til ”Politik for hjemmearbejde”, hvori vi har indsat forslag til, hvad en sådan politik kan indeholde af punkter. Forslagene er tænkt som inspiration og skal tilpasses de konkrete forhold hos den enkelte virksomhed. Forslagene er ikke udtømmende.

Politik for hjemmearbejde

Vi har lavet en skabelon til ”Politik for hjemmearbejde”, hvori vi har indsat forslag til, hvad en sådan politik kan indeholde af punkter. Forslagene er tænkt som inspiration og skal tilpasses de konkrete forhold hos den enkelte virksomhed. Forslagene er ikke udtømmende. Skabelon til hjemmearbejdspolitik 

Individuel aftale om hjemmearbejde

Vi har udarbejdet en skabelon til en individuel aftale om hjemmearbejde, som man kan vælge at bruge eller lade sig inspirere af.

Det er dog ikke et krav, at man laver en sådan individuel aftale, hvis man på anden måde har en skriftlig aftale om reglerne for hjemmearbejde fx i ansættelseskontrakten/tillæg til ansættelseskontrakten. Skabelon for individuel aftale om hjemmearbejde