ICA - International Cooperative Alliance

Kooperative principper / International Cooperative Alliance (ICA) 

The International Cooperative Alliance, ICA, forener, repræsenterer og servicerer kooperativer i hele verden.

ICA blev grundlagt i 1895 og er en af de ældste ikke-statslige organisationer og en af de største målt i antallet af mennesker, de repræsenterer: mere end 1 milliard på verdensplan.

Det er hovedorganisationen, som repræsenterer verdens omkring 300 millioner kooperativer og giver dem en samlet stemme og et forum for videndeling, kooperativ ekspertise og koordinerer indsatser for og om kooperativer. 

ICA samarbejder med globale og regionale organisationer og regeringer for at skabe de juridiske rammer, som understøtter kooperativers muligheder for at gro og trives.

Du kan finde ud af mere om ICAs globale arbejde her.

ICA definerer et kooperativ som en uafhængig sammenslutning af mennesker, som frivilligt samles for at imødekomme deres fælles økonomiske, sociale og kulturelle behov og ønsker, gennem en fællesejet og demokratisk kontrolleret virksomhed. Kooperativer baserer sig på værdier som selvhjælp, egetansvar, demokrati, lighed, retfærdighed og solidaritet.

De 7 kooperative principper er retningslinjer for, hvordan kooperativerne omsætter deres værdier til praksis i den kooperative virksomhed.

Derfor udgiver ICA et dokument ”Guidance note to the co-operative principles”, som er sektorens fælles forståelse af principperne i dag. Dokumentets mål er at formidle forståelsen af anvendelsesmulighederne på samtidighedens vilkår i det 21. århundrede.

Principperne er ikke hugget i sten og heller ikke rigide regler, som SKAL følges. Det er etiske principper, som kan bruges med vision og proportionalitet i forhold til de nationale økonomiske, kulturelle, sociale juridiske og lovgivningsmæssige forhold lokalt – og også de evt. særlige branchemæssige forhold, kooperativet driver virksomhed under. Fortolkningsbidragene fra ICA skal ses som et dokument, som er i konstant bevægelse, fordi verden bevæger sig – og fordi der er forskel på at være en kooperativ virksomhed i Nordeuropa, i Japan og i Argentina. Og det er helt naturligt, at de grundlæggende elementer i de 7 principper, som blev formuleret i Rochdale, UK i 1844, naturligvis skal forstås i en anden kontekst i dagens Danmark.

Kooperativer er den eneste iværksætter organisering med sådanne internationalt vedtagne og anerkendte definitioner, værdier og principper. Og principperne gør en værdifuld forskel.

Læs om ICA's Guidance Notes her (på engelsk)