Om SKI.F.T.

Kooperationen deltager sammen med syv europæiske partnere i projektet SKI.F.T. - Skills for transition finansieret af EU kommissionen

SKI.F.T. - Skills for Transition - Increasing the Impact of Small Social Economy Enterprises skal understøtte udviklingen af små og mikro kooperative virksomheder (SMV'er) til grøn omstilling. Formålet er at bidrage til udviklingen af nye forretningsmodeller i den cirkulære økonomi og engagere virksomhederne i grønne omstillingsaktiviteter.

SKI.F.T. vil tilbyde kooperative virksomheder med færre end 50 ansatte sparring, forretningsudvikling og økonomisk støtte til at justere deres forretningsmodeller. Projektet skal understøtte virksomhedernes arbejde med lokale og grønne værdikædesamarbejder, og styrke dem i deres kommunikation gennem dokumentation og synliggørelse af deres resultater.

Projektet vil blandt andet gavne Kooperationens medlemmer i form af ny viden om grøn omstilling i forhold til kooperativ organisering.

Projektet SKI.F.T. har til formål at:

  • udvikle bæredygtige forretningsmodeller baseret på nye teknologier, som muliggør grønne omstillingsaktiviteter
  • hjælpe virksomhederne i at genoverveje deres rolle i forhold til private og offentlige aktører samt i etablering af lokale grønne markeder og lokale værdikæder og
  • understøtte dem i at kommunikere deres indsatser mere effektivt i for hold til at indsamle dokumentation og udbrede resultaterne til et bredere publikum

Gennem projektets aktiviteter vil SKI.F.T.-partnere anvende en kollektiv tilgang baseret på:

  • transnational udveksling organiseret i kontinuerlig interaktion og feedback med lokale aktører og aktiviteter og
  • fælles kapacitetsopbygningssessioner på lokalt niveau (organiseret ved siden af individuel rådgivning og coaching), som vil samle små og mikro kooperative virksomheder samt private og offentlige aktører og potentielle partnere at udvikle iværksætteri i et systemisk perspektiv baseret på samarbejde og partnerskab.

Dette vil fremme fremvæksten af lokale grønne værdikæder i stigende omfang baseret på demokratiske og formålsdrevne kooperative principper.

Kerne aktiviteter i SKI.F.T. projektet vil være:

  • Rådgivning og direkte finansiering til bl.a. koncept- og erfaringsudvikling, der fremmer grønne omstillingsaktiviteter.
  • Adgang til coaches og forretningseksperter.
  • Online værktøjskasse, så alle nemt kan få adgang til de værdifulde ressourcer.
  • En afsluttende publikation med projektets metodik og værktøjer, som skal sikre yderligere forankring og vidensdeling.

SKI.F.T. er støttet af EU Kommissionen og er et 2-årigt projekt, hvor konsortiet er sammensat af fire europæiske lande, herunder Italien, Belgien, Polen og Danmark repræsenteret gennem syv organisationer CECOP, Legacoop, REVES, CSA COESI, FISE, DEMETRA og Kooperationen.

Ud af 35 ansøgninger, hvoraf 22 blev fundet berettigede til støtte ifølge kriterierne, gik kun seks projekter igennem og opnåede EU-støtte. Det er derfor med stor glæde for Kooperationen, at SKI.F.T. blev tilkendt støtte. Som led i ansøgningsprocessen har vi analyseret virksomheders specifikke udfordringer og behov og fandt ud af, at en stor hindring for udviklingen af nye forretningsmodeller er mangel på ressourcer til at udvikle ekspertise og implementere grøn praksis.