Gamification

Spil Kooperativet / SIV-Agil Trivsel / Pressemeddelelser / Gamification

Her finder I en række dilemmaspil, der er blevet udviklede som en del af forskningsprojektet SIV (Socialt Innovativt Vidensarbejde).  Spillene er opbyggede af projektets forskning, hvor teori kombineres med storytelling og generel viden om forskning i vores psykosociale arbejdsmiljø. Spillene har til ærinde at klæde ansatte og ledere på til at håndtere nogle af de dilemmaer, der opstår i krydsfeltet mellem forandring og trivsel. Spillene kan spilles alene eller sammen med kolleger. I kan også vælge at lade en leder, HR-person eller konsulent facilitere spillene. Tanken er at få spillene til at danne baggrund for inspirerende diskussionsgrundlag.  

Spil - Hjælp freelanceren ind på holdet

Introduktion til spillet
Som spiller skal du agere mellemleder i virksomheden Verdant Ideas. Din opgave er at være nærmeste leder for en nyansat freelancer, der har fået en korttidsansættelse i den værdidrevne virksomhed, som du arbejder for. Målet for dette spil er, at du skal hjælpe din nye kollega til at bidrage til virksomhedens udvikling af innovationskapacitet samt dele sin specialistviden med de øvrige ansatte. I indledningen vil du blive introduceret til en spilramme, som handler om at få din freelancerkollega godt i gang med arbejdet.

Spillet består af en række kapitler, hvor din freelancerkollega oplever udfordringer, som du skal hjælpe hende med at løse. Ud over innovationskapacitet og videndeling kommer du også til at beskæftige dig med beslægtede temaer, der skaber grundlaget for gode arbejdsforhold. Du får en introduktion til en ny udfordring for hvert nye kapitel, du når til. Du skal forsøge at optimere spillets mål ved at træffe valg undervejs. De fleste af spillets valg står i direkte relation til et af følgende mål:

Mål 1: Udvikling af Innovationskapacitet
Mål 2: Opnå Videndeling 

Spil - Hold fast på talenterne!

Introduktion til spillet 
Som spiller skal du agere en fastansat kollega i virksomheden Verdant Ideas. Du har fået til opgave at vejlede en nyansat kollega, der er ansat på en tidsbegrænset kontrakt, der strækker sig over det følgende år. Særligt for dette spil er, at din kollega vil opleve ansættelsesbekymringer samt udfordringer med at blive en integreret del af virksomheden i det hele taget. Som fastansat har du, gennem en ordning i virksomheden, fået ansvaret for at hjælpe den nye kollega med at lære arbejdspladsen at kende samt vejlede ham i løbet af løstansættelsen. Din opgave hviler dermed på at hjælpe den korttidsansatte kollega Simon med at komme ordentligt i gang og dermed få et godt kendskab til arbejdsopgaverne, kulturen på arbejdspladsen og fællesskabet. Spillet har to overordnede mål, som du skal forsøge at imødegå ved at træffe valg undervejs. De fleste af spillets valg står i direkte relation til et af disse to mål:

Mål 1: Udvikling af Social Kapital
Mål 2: Talentfastholdelse / Sikkerhed i ansættelse 

Spil - Skab et godt arbejdsmiljø! 

Introduktion til spillet 
Som spiller skal du agere arbejdsmiljørepræsentant i virksomheden Verdant Ideas. Din opgave er at vejlede en nyligt fastansat kollega igennem det første år af hendes fastansættelse. Særligt for dette spil er, at kollegaen vil opleve et øget niveau af stress samt en reduceret jobtilfredshed. Det er din opgave at hjælpe hende til at håndtere de mange nye udfordringer, hun oplever i forbindelse med en fastansættelse i virksomheden. Som arbejdsmiljørepræsentanter du blevet valgt af dine kolleger til at vejlede de øvrige ansatte i, hvordan de kan håndtere arbejdspres og uenigheder med ledelsen.Spillerens loyalitet ligger derfor hos de ansatte i denne version af spillet. Spillet har to overordnede mål, som du skal forsøge at imødegå ved at træffe valg undervejs. De fleste af spillets valg står i direkte relation til et af disse to mål:

Mål 1: Reduktion af stress
Mål 2: Forøgelse af jobtilfredshed


Spil - Kooperativet

I rådgivnings-og simuleringsspillet "Kooperativet", springer man ud som medejer af et videnskooperativ. Som spiller indtager man rollen som medejer, hvor man gennemgår udviklingen i virksomhedens forskellige faser - lige fra opstart-, vækst-, krise til modningsfasen.

Spillet er opbygget i syv kapitler, som er faser i et samlet forløb, hvor man etablerer og udvikler virksomheden Kooperativet. I hver fase skal man som spiller forholde sig til situationen i Kooperativet, hvor man i rollen som medejer skal tage en række handlingsorienterede beslutninger om, hvordan man bedst kommer videre i processen, får følgeskab af andre medejere og skaber en fællesejet og demokratisk dreven virksomhed.

Som facilitator har man mulighed for at træne deltagerne til at blive bedre til at håndtere komplekse problematikker i en kooperativ og fællesejet virksomhed - og man har mulighed for at hjælpe deltagerne med at reflektere over, hvad der skal til, når man skal starte kooperativ virksomhed. I dette spil lærer man om opstart, kompetenceudvikling, demokratisk ledelse, arbejdsmiljø, krisestyring og økonomi. Det kan I som facilitator vælge at fokusere mere eller mindre på i forhold til jeres kontekst.

 

 

 

 

 • CF199655 ELSA 3 200PX (1)

  Elsa Brander
  Specialkonsulent, PHD
  M. +45 22 51 56 30
  eb@kooperationen.dk

 • LOGO INNOVATIONSFONDEN 250PX

  Projektet støttes af Innovationsfonden

 • Nyt og unikt spil!

  Spil Kooperativet Ny 500Px

  Hvordan er det at være en del af et medarbejderejet kooperativ? Spil her

 • SIW

  SIW Billede1 Til Kasse
 • Industri 4.0

  Robots And Interview 250Px

  Industri 4.0 er integrationen mellem den digitale verden og den fysiske produktion.