Socialøkonomisk undersøgelse fejler og forvirrer

8. maj 2019

Ny rapport fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering belyser brugen af registrerede socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen. Desværre er rapporten præget af fejl. Og den giver en misvisende og unuanceret fremstilling af det socialøkonomiske felt.

I 2016 afsatte Folketinget fem mio. kr. til at afdække, hvordan socialøkonomiske virksomheder kan være med til at løfte indsatsen for udsatte på arbejdsmarkedet. Svaret har ladet vente på sig, men i starten af april landede der så endelig en rapport med titlen ”Brug af registrerede socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen”.

Rapporten er udarbejdet af Deloitte for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Desværre udmærker rapporten sig ved kun at levere begrænset ny indsigt i forhold til sit politiske opdrag. Samtidig formår den med faktuelle fejl og en misvisende fremstilling at bidrage yderligere til den allerede herskende forvirring om, hvad en socialøkonomisk virksomhed i grunden er.

Kooperationen har derfor sammen med Den Erhvervsdrivende Fond Væksthuset rettet henvendelse til STAR med henblik på at få korregeret de faktuelle fejl i rapporten. I samme ombæring har vi inviteret styrelsen til en dialog om, hvordan socialøkonomiske virksomheders beskæftigelsesmæssige potentialer bedre kan belyses.

Rapporten baserer sig på tre mindre undersøgelser, med tre forskellige metoder og tre forskellige stikprøver. Det hele er præsenteret samlet på den præmis, at socialøkonomiske virksomheder i et beskæftigelsesperspektiv kan betragtes som én samlet ensartet gruppe. Dette mener vi ikke er tilfældet.

Læs rapporten her

Hvad er det, socialøkonomiske virksomheder har tilfælles?

Socialøkonomisk virksomhed er en måde at drive virksomhed på, hvor ejerne primært er optaget af at gøre noget for fællesskabet. Handler du med en Registreret Socialøkonomisk Virksomhed, kan du (med officiel statslig mærkning) vide dig sikker på, at virksomheden har et samfundsgavnligt formål. Og at den er not-for-profit: Den geninvesterer sit overskud i formålet.

Herudover er socialøkonomiske virksomheder meget forskellige. Nogle arbejder slet ikke med beskæftigelse. Andre kan noget helt særligt ift. at løfte indsatsen for udsatte på arbejdsmarkedet. Men de socialøkonomiske virksomheder, der arbejder beskæftigelsesrettet, gør dette med forskellige udgangspunkter, forskellige metoder og for forskellige målgrupper af borgere. Ønsker man at forstå, hvad det er, nogle socialøkonomiske virksomheder kan, som er helt særligt, bliver man nødt til at forstå og forholde sig til disse forskelle. Det gør STAR-rapporten ikke.

Socialøkonomi i et beskæftigelsesperspektiv

Med henblik på at nuancere STAR-rapportens fremstilling af det socialøkonomiske felt har Kooperationen i samarbejde med tre medlemsvirksomheder (SIVIL, Grantoftegaard og Væksthuset) skrevet et debatindlæg til Ugebrevet Mandag Morgen. I indlægget giver vi vores bud på en tredelt typologisering, der belyser forskelligheden i socialøkonomiske virksomheder berøring med og rolle i beskæftigelsesindsatsen.

Læs hele debatindlægget her 

Se grafisk oversigt over typologiseringen.