Registrering

Registreringsordningen for socialøkonomiske virksomheder kan være et godt redskab i kontakten med kunder og samarbejdspartnere. Vælger I at registrere jeres virksomhed, signalerer I på meget tydelig vis, at I er en not-for-profit virksomhed, der er sat i verden for at skabe sociale resultater.

Rådgivning / Projekter / Viden og værktøjer / Registrering / Offentligt indkøb / Partnerskaber / Beskæftigelse

Siden 1. januar 2015 har socialøkonomiske virksomheder kunne lade sig registrere hos Erhvervsstyrelsen. For at kunne blive registreret skal virksomheden leve op visse standarder i deres virksomhedsdrift og transparens. Mere specifikt følgende 5 krav:

  • Have socialt (samfundsgavnligt) formål
  • Være erhvervsdrivende
  • Være uafhængig af det offentlige
  • Være inddragende og ansvarlig i sit virke
  • Have en social håndtering af sit overskud 

Virksomheder, der ønsker at blive registreret, skal på virk.dk uploade 5 separate dokumenter som dokumentation for, at de lever op til registreringsordningens kriterier. Læs mere om, hvordan I registrerer jer i kolonnen til højre.

 

Hvorfor registrere sig?

Med registreringen gør I det let for kunder, investorer og andre at få vished for, at I driver virksomhed efter socialøkonomiske principper: At I er en not-for-profit virksomhed, der er sat i verden for at skabe sociale resultater. Og som geninvesterer fortjenesten i virksomheden og/eller formålet.

Erhvervsstyrelsen fører kontrol med, at de registrerede virksomheder bliver ved med at leve op til lovens krav. Kontrollen er samtidig jeres og kundernes garanti for, at der ikke er virksomheder, der kalder sig registrerede socialøkonomiske virksomheder uden at leve op til de fem socialøkonomiske kriterier. Som registreret socialøkonomisk virksomhed (RSV) kan I frit anvende RSV-logoet i jeres markedsføring. Send os en mail, hvis I ønsker logoet tilsendt i høj opløsning. 

Hvad forpligter vi os til?

Ved at registrere jeres virksomhed, forpligter I jer til kontinuerligt at efterleve de fem socialøkonomiske kriterier. Og at dokumentere dette i forbindelse med jeres årsrapportering.

Registrerede socialøkonomiske virksomheder skal mindst aflægge regnskab efter regnskabsklasse B. Dette gælder også selvom jeres virksomhed (grundet størrelse, virksomhedsform e. lign.) ellers kan være undtaget fra at aflægge regnskab efter årsregnskabsloven.

Ud over de krav til årsrapporten, der følger af årsregnskabsloven, skal I som RSV årligt rapportere på følgende forhold:

  • Det samlede vederlag m.v. til medlemmer af ledelsen
  • Aftaler indgået med nærtstående parter
  • Likvide midler og andre aktiver, der udloddes eller uddeles af virksomhedens formue
  • Hvordan virksomheden opfylder jeres sociale formål, og hvordan I agerer inddragende og ansvarlig i jeres virke

Er I i tvivl om, hvad I skal dokumentere i forbindelse med årsrapporten, er I velkommen til at kontakte os. 

Find en registreret socialøkonomisk virksomhed 

Når jeres virksomhed er blevet registreret som RSV, vil det fremgå af jeres offentligt tilgængelige oplysninger på cvr.dk. Her kan I også følge med i, hvilke og hvor mange andre virksomheder, der har registreret sig. Vælg ”Afgræns søgning”, og vælg derefter ”Registreret socialøkonomisk virksomhed” i den rullemenu, der hedder ”virksomhedsmarkering”.