Ansøgning om midler

Ansøgning om midler fra Udviklingsforeningen

Formål

Udviklingsforeningens formål er at at samle de kooperative byggevirksomheder og understøtte medlemsvirksomhedernes interesser og behov indenfor uddannelse, efteruddannelse, faglig/teknisk udvikling samt varetage og fremme medlemmernes erhvervspolitiske interesser. Udviklingsforeningens formål er endvidere at varetage samarbejdet med de øvrige bygge- og anlægsorganisationer i Danmark.

Hvem kan søge?

Alle medlemsvirksomheder i Kooperationen kan søge.

Hvad kan der søges om?

  • støtte til nyudvikling af produkter og markedsanalyser
  • støtte til nye initiativer og forsøg indenfor den kooperative bevægelse.
  • uddannelse, såfremt uddannelsen er tværfaglig og ikke er en almindelig ”hyldevare” i det ordinære uddannelsessystem. 
  • virksomhedsudvikling
  • etablering af kooperativ virksomhed

Hvordan søger man?

Der anvendes ikke ansøgningsskema. En ansøgning skal indeholde:

  1. en udførlig beskrivelse af den aktivitet der søges om midler til
  2. et specificeret budget, med angivelse af evt. egen finansiering og/eller anden medfinansiering
  3. angivelse af det beløb der søges om

Ansøgning sendes til sekretariatet i Kooperationen – kontakt@kooperationen.dk

Ansøgninger behandles løbende sådan, at ansøgninger der er indsendt mindst 3 uger inden et møde i Udviklingsforeningens bestyrelse, vil blive behandlet. Indsendes en ansøgning senere end 3 uger inden et møde vil behandling af ansøgningen som udgangspunkt først finde sted på næste møde i bestyrelsen.

Udviklingsforeningens bestyrelse træffer endelig beslutning om en ansøgning.

Yderligere oplysninger om hvordan man kan søge om midler fra Udviklingsforeningen kan læses her.