AM-grundlag

AM-grundlaget (arbejdsmarkedsbidragsgrundlaget) er det samme som AM-indkomst. Dvs. det beløb, som jeres medarbejdere skal svare arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag) af.

For at kunne beregne jeres kontingent skal vi bruge jeres virksomheds samlede arbejdsmarkedsbidragsgrundlag for seneste regnskabsår.

Am-bidragsgrundlaget fremgår af bogføringsbilaget fra jeres lønsystemet.

Jeres fulde AM-bidragsgrundlag fra seneste regnskabsår vil fremgå af bogføringsbilaget for december måned.