Workshop: Freelance-kooperativ organisering


I denne workshop undersøger vi sammen ønsker og scenarier for fremtidens freelance arbejdsliv. Hvordan kan freelance arbejdsliv se ud, hvis vi ejer digitale arbejdsplatforme i fællesskab? Hvilke fordele kan der være i kooperativ organisering og hvordan gør vi det konkret?

Front Freelance Koop Edit 2

Som en del af forskningsprojektet ”Demokratisk Platformsøkonomi” af PhD studerende Hjalte Betak undersøger vi sammen, hvordan kooperativ organisering kan være et svar på udfordringer, som gør sig gældende blandt freelancere og solo-selvstændige i dag, såvel som i et fremtidigt arbejdsmarked præget af øget digitalisering og fleksible ansættelser.

I en forudgående webinarrække har vi berørt hvad kooperative virksomheder er, og hvordan freelance-kooperativer og demokratisk ejede digitale arbejdsplatforme i udlandet har sikret bedre vilkår gennem fx faciliteret salg, kollegaskab, optjening af dagpengeret, adgang til opkvalificering og fælles administration.

Er der grundlag for, at vidensarbejdende freelancere organiseres omkring en fællesejet digital arbejdsplatform i en dansk kontekst? Hvilke fordele ved og forbehold mod at organisere sig på denne måde gør sig gældende? Og hvordan kan organisering, medlemskab eller medejerskab i et sådant freelance platformskooperativ se ud?

Vær med når vi sammen skal blive klogere på udfordringer, ønsker og motivationer for fremtidens freelance arbejdsliv. Er organisering gennem fællesejet platformskooperativ en attraktiv løsning?

Se hvordan et freelance-kooperativ kan se ud, og hvilke services det fx kan tilbyde her: www.freelancekoop.dk

Målgruppe

Denne workshop er for dig som arbejder vidensbaseret som freelancer eller solo-selvstændig, som er nysgerrig på den kooperative tankegang og interesseret i at diskutere muligheder og modeller for kooperativ organisering.

Tid:

Workshop 1: tirsdag d. 3. oktober kl. 15.30-17.00 i København.

Max. 15 deltagere – først til mølle.

Sted:

Kooperationens Hus, Reventlowsgade 14, 5tv. 1651 København V.

Deadline:

D. 2 oktober kl. 12.00

Tilmelding

Workshop: Freelance-kooperativ organisering