Workshop: Freelance-kooperativ organisering

7. november 2023 kl. 15:30 - 17.00 samt 7. november 15.30-17.00


Oplever du som freelancer udfordringer med salg, prissætning og arbejdsvilkår generelt? Er du træt af dårlige betingelser på digitale platforme?

I denne workshop undersøger vi, hvilke fordele der kan være i kooperativ organisering, og hvordan organisering konkret kan gribes an. Hvordan kan freelance-arbejdsliv se ud, hvis vi fx ejer digitale arbejdsplatforme i fællesskab? 

Workshop Freelance Koop Organ

I en forudgående webinarrække har vi berørt hvad kooperative virksomheder er, og hvordan freelance-kooperativer og demokratisk ejede digitale arbejdsplatforme i udlandet har sikret bedre vilkår gennem fx faciliteret salg, kollegaskab, optjening af dagpengeret, adgang til opkvalificering og fælles administration. 

Er der grundlag for, at vidensarbejdende freelancere organiseres omkring en fællesejet digital arbejdsplatform i en dansk kontekst? Hvilke fordele ved og forbehold mod at organisere sig på denne måde gør sig gældende? Og hvordan kan organisering, medlemskab eller medejerskab i et freelance platformskooperativ se ud?

Vær med når vi sammen skal blive klogere på ønsker og motivationer for fremtidens freelance-arbejdsliv, og hvordan kooperativ organisering konkret kan gribes an.

Se her eksempel på, hvilke services et freelance-kooperativ vil kunne tilbyde - og giv os gerne feedback på, hvilke ydelser som vil være værdiskabende i dit arbejdsliv: www.freelancekoop.dk

Målgruppe

Denne workshop er for dig som arbejder vidensbaseret som freelancer eller solo-selvstændig, som er nysgerrig på den kooperative tankegang og interesseret i at diskutere muligheder og modeller for kooperativ organisering.

Tid og sted: 

Workshop 1: torsdag d. 2. november kl. 15.30-17.00 i Aarhus. DM, Åboulevarden 23, 2.sal, 8000 Aarhus.

Workshop 2: tirsdag d. 7. november kl. 15.30-17.00 i København. Kooperationens Hus, Reventlowsgade 14, 5tv. 1651 København V.

Baggrund:

Workshops er aktiviteter i forbindelse med forskningsprojektet ”Demokratisk Platformsøkonomi” af PhD studerende Hjalte Betak - et samarbejde mellem Kooperationen, Roskilde Universitet og fagforeningerne Dansk Journalistforbund, DM, HK og Prosa. Her undersøges, hvordan kooperativ organisering potentielt kan være et svar på udfordringer, som gør sig gældende blandt freelancere og solo-selvstændige i dag, såvel som i et fremtidigt arbejdsmarked præget af øget digitalisering og fleksible ansættelser.

Logo Banner

Tilmelding

Workshops: Freelance-kooperativ organisering
Ved tilmelding gøres opmærksom på, at deltagerinformation udelukkende deles med den specifikke samarbejdende fagforening, som deltager eventuelt er tilknyttet, med henblik på at yde bedst mulig opfølgende service og rådgivning om kooperative initiativer.