Temadag - kooperativer og fællesskabsøkonomier

Program 

Kooperative virksomheder og fællesskabsøkonomier i landdistrikterne
Etablering og betydning for lokal udvikling


Kooperationen har fået midler fra Landdistriktspuljen til projektet ”Nye fællesskaber – Kortlægning og information til etablering af fællesskabsøkonomier i landdistrikterne”.

Gennem tyve landsdækkende interviews har vi indsamlet ny viden om etableringsfaserne i kooperativer og fællesskabsøkonomier på bl.a. Samsø, Agersø, Vestjylland og Midtjylland. Vi har bl.a. talt med repræsentanter fra Thorupstrand Kystfiskerlaug, Vestervig Byfornyelse, Nors Vandværk, Økolandsbyen Friland, Thise Mejeri og Agersø Købmand. Desuden nogle gode eksempler fra København. Projektet skal ende op med information til det professionelle lag af Landdistrikts – og erhvervskonsulenter og anbefalinger til en mulig rådgivningsservice for nye kooperative virksomheder og fællesskabsøkonomier. Med projektet vil vi skabe opmærksomhed omkring etablering og betydningen af kooperativer og fællesskabsøkonomier i landdistrikterne.

På denne temadag vil vi præsentere den informationsfolder og rapport udarbejdet under projektet samt indhente gode input fra mødedeltagerne til kommende anbefalinger. Vi vil desuden fortælle om, hvordan kooperative virksomheder og fællesskabsøkonomier skaber varig og forankret lokaludvikling i landdistrikterne samt hvordan disse sætter yderligere skub i den positive erhvervsudvikling i landdistrikterne.

Temadagen er til inspiration for professionelle landdistriktskonsulenter i LAG/FLAG og kommuner samt erhvervsrådgivere i det danske erhvervsfremmesystem. Temadagen skal bidrage til at skabe bedre betingelser for etablering af flere kooperative virksomheder og fællesskabsøkonomier i landdistrikterne, opnå ny viden på området samt skabe ny opmærksomhed om etableringsmulighederne for kooperative tiltag i landdistrikterne og sådannes betydning for lokaludvikling i landdistrikterne. 

Se programmet her

Kost

Er der deltagere med særlige ønsker til kost – vegetar, glutenallergi eller andre allergier, så informer os meget gerne.  

Tid og sted

Torsdag den 24. september 2020, kl. 10:00-14:00
Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C.

Deltagelse

Deltagelse er gratis. Ved udeblivelse uden afbud opkræves et gebyr på kr. 500,-

Tilmeldingsfrist

Torsdag den 7. september 2020 i henhold til vores Privatlivspolitik. 
Der er plads til 40 deltagere. Det vil sige, at det er efter først til mølle princip.

Tilmelding