BAM-BUS

APV / BAM-BUS - Arbejdsmiljøbus 

Byggeriets Arbejdsmiljøbus er en mobil konsulenttjeneste, som har til formål at vejlede og rådgive byggevirksomheder og deres ansatte om forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer. Byggeriets Arbejdsmiljøbus kan hjælpe med blandt andet at indføre metoder i det daglige arbejde, som tager bedre højde for sikkerheden, vælge de rigtige tekniske hjælpemidler samt gøre byggepladsen mere sikker.

Arbejdsmiljøhåndbogen kan fås på både dansk, engelsk, tysk og polsk. Dermed kan håndbogen også bruges til vejledning, instruktion og undervisning af udenlandske medarbejdere i bygge- og anlægsvirksomheder.

Den senest opdaterede udgave af håndbogen findes altid på www.håndbogen.info, hvor der også er links til andre nyttige hjemmesider. Håndbogen vejleder i god arbejdsmiljøpraksis, der lever op til arbejdsmiljølovens regler. Brug søgefunktionen eller indholdsfortegnelsen til at finde frem til de ønskede informationer. Ved klik på sprog ikonerne nederst på den valgte side vises de ønskede sprogversioner.

På www.bar-ba.dk findes øvrige materialer om arbejdsmiljø i bygge- og anlægsvirksomheder. Den trykte håndbog kan stadig bestilles via Arbejdsmiljøbutikken, Videncenter for Arbejdsmiljø tlf. 39 16 52 30 eller på deres hjemmeside her.
Kontakt BAR Bygge & Anlæg, hvis du ønsker yderligere oplysninger eller har gode råd til udformning af håndbogens tekst.

BAM-BUS Folder (pdf)