Interreg-projekt

Øresundsrådgivning for iværksættere med udenlandsk baggrund

Undersøgelser viser, at virksomheder, der drives af iværksættere med udenlandsk baggrund, er vigtige for den regionale vækst. Sammen med det svenske kooperativ Coompanion og Tænketanken Demokratisk Erhverv skal Kooperationen undersøge behovet og mulighederne for at udvikle en fælles rådgivningsfunktion i samarbejde med erhvervsfremme aktører i Øresundsregionen.

Projektet skal styrke entreprenørskab drevet af iværksættere med udenlandsk baggrund med særligt fokus på rådgivning af demokratisk drevne virksomheder, herunder kooperativer og foreninger. Øresundsregionen er Skandinaviens største og mest befolkningsrige region med ca. fire millioner indbyggere, der geografisk er bundet sammen af Øresundsbroen.

Öresundsrådgivning till företagare med utrikes bakgrund

Studier visar att företag som drivs av personer med utrikes härkomst är viktiga för regional tillväxt och att viljan att starta och driva företag är större bland personer med utländsk bakgrund än de med svensk eller dansk. Samtidigt pekar rapporter på att gruppen möter andra utmaningar i sitt företagande än de som är födda i Sverige eller Danmark. Utmaningar som beror på att man är företagare med annat modersmål och med specifika behov i andra nationella kontexter än de i sitt ursprungsland.

Resultat av undersökningar tyder dock på att befintliga företagsstöd och nätverk i Öresundsregionen inte når personer med utländsk bakgrund i tillräckligt stor utsträckning. Samtidigt visar erfarenheter från informationstjänsten Øresunddirekt att frågor från företag och utlandsfödda ökar, och på behovet av samverkan för att möta efterfrågan. Ett behov av stärkt partnerskap i Öresundsregionen, parallellt med det krav på ökad kunskap som finns hur gränsregional företagsrådgivning och sundsövergripande företagsnätverk kan utvecklas för att främja sysselsättning i egen-, mikro- och nya företag som drivs av personer med utrikes bakgrund.

Det handlar om behovet av att i en förstudie utveckla partnerskap för att i större utsträckning nå ut med information till företagare med utrikes bakgrund om var de kan få rådgivning för att etablera sig över sundet. För att utveckla rådgivning och företagsnätverk i ett genomförandeprojekt finns det även behov av en fördjupande analys i en förstudie om hur företagare med utrikes härkomst påverkas av de formella och mentala gränshinder som begränsar det gränsöverskridande näringslivet mellan Danmark och Sverige. 

Business counseling to entrepreneurs with a foreign background in the Øresund Region 

The aim of the project is to examine the needs, demands and opportunities for developing a common organisation between business promotion actors across the region of Öresund to support entrepreneurs with a foreign background. An organisation that has a specific focus on advice and support on co-operative entrepreneurship in order to promote employment in these companies based on the challenges and opportunities stemming from the so called gig economy.

The activities of the pre-study and the planned implementation project address key border regional challenges that are linked to the need to strengthen the integration perspective within the cross-border business advisory system.

 

Oresund Kattegat Skagerrak Rgb 480Px 1