Kooperationen mener

Politik

Hvad er medarbejdereje?

Overordnet findes der tre salgs kooperative virksomhedsformer: forbrugerkooperativer, producentkooperativer og medarbejderejede kooperativer. Medarbejdereje er en kooperativ virksomhedsform, hvor medarbejderne ejer hele eller størstedelen af virksomheden. Medarbejdereje adskiller sig også ved ikke at have ekstern kapital og styring fra en fond.

De kooperative principper har en gavnlig effekt for den langsigtede drift af virksomheden, hvilket underbygges i flere studier, som fremhæver succes og stabilitet i driften af medarbejderejede virksomheder. Det fælles ejerskab og demokrati i medarbejderejede virksomheder betyder større modstandsdygtighed i kriser og mindre risikovillighed. I dårlige perioder er det også lettere i medarbejderejede virksomheder at blive enige om en midlertidig lønnedgang når det på lang sigt er fællesskabet og ikke enkeltinteresser som tilgodeses. I opgangstider bliver profitten i virksomheden, fx som en reinvestering i medejerne gennem uddannelse eller forbedring af de fysiske rammer.

Kooperationen mener

Medarbejdereje er en god virksomhedsform
Vi mener generelt, at medarbejdereje er en god og robust virksomhedsform. Den er god i forhold til at sikre medarbejdernes trivsel og fordi medarbejdereje er et godt eksempel og forbillede på det udlevede demokrati i praksis. Medarbejdereje er god for både virksomheden og samfundet, fordi den er robust gennem kriser.

Bedre rammevilkår for medarbejdereje
Medarbejderejede virksomheder mangler på lige fod med andre kooperative virksomhedsformer bedre rammevilkår. Som beskrevet i ekspertarbejdsgruppens anbefalinger mangler der kendskab til virksomhedsformen, og det giver udfordringer i mødet med erhvervsfremmesystemet støtteordninger og medfinansiering. Vi ønsker derfor ekspertarbejdsgruppens anbefalinger realiseret, så det derigennem bliver lige så naturligt at arbejde i en medarbejderejet virksomhed, som i alle andre typer virksomheder. Samtidigt ønsker vi, at de medarbejderejede virksomheder lige så let kan få adgang til hjælp og finansiering, som andre virksomhedstyper.

Medarbejderejede virksomheder organiseret af soloselvstændige kan i perioder med svingende indtægter være tvunget til at dække omkostninger i virksomheden med et fast kontingent. Dette kontingent er momspålagt, hvilket vi mener i stedet skal betragtes som indskudt kapital i virksomheden.

Bedre rammevilkår for generationsskifte
Medarbejderejede kooperativer rummer et særligt potentiale i forhold til generationsskifte af virksomheder. Vi mener, det er naturligt og bedre på langsigt, at medarbejderne overtager en produktionsvirksomhed, når ejeren vil gå på pension. Derfor mener vi på linje med ekspertarbejdsgruppen, at medarbejderne skal kunne overtage virksomheden på samme skattemæssige vilkår, som ved familieoverdragelse eller overdragelse til en erhvervsdrivende fond. Ligeledes mener vi, at medarbejdere skal have mulighed for at købet af virksomheden sker med betaling over en årrække og med delvist brug af virksomhedens kommende forventede overskud. Endeligt mener vi, at medarbejderne bør have en forkøbsret til virksomheden på linje med den model, som havde god effekt i omlægningen fra leje til andelsboliger i start 00´erne.