Årsberetning 2020

Kooperationens mission er at Fremme, Samle og Styrke den kooperative sektor og sammen med vores medlemmer at arbejde for at udvikle det demokratiske erhvervsliv i Danmark. Vores medlemmer er omdrejningspunktet for alt, hvad vi laver og jeres/deres deltagelse er et kerneelement i alle vores aktiviteter.

På vej mod vores 100 års jubilæum i 2022 er behovet for en fælles kooperativ stemme større end nogensinde. For rigtig mange har glemt, at store dele af vores fælles hverdag er bygget på den model. Og kun få steder kan man understøtte etableringen af nye kooperative fællesskaber.

Kooperationen er et af de steder, hvor vi ved, hvad vi taler om, når vi taler om demokratiske virksomheder og kooperativer. Vi skal bare sammen med vores medlemmer tale meget højere.

Vores medlemmer kommer i alle størrelser og fra alle sektorer med en lang række forskellige ledelsesstrukturer. Så hvordan kan vi skabe og fastholde værdi for en så forskelligartet gruppe af virksomheder og organisationer? Ingen har sagt, at det skal være enkelt, men forskellighed kan også være en styrke, og der er mange lighedspunkter, som binder os sammen.

Kooperationen kan bane vejen for en mere kooperativ økonomi ved at fremme et positivt erhvervsmiljø for kooperativer, ved at øve indflydelse på beslutningstagere og ved i det hele taget at skabe opmærksomhed på kooperativer som en effektiv og bæredygtig forretningsmodel. Og samtidig skal vi give vores medlemmer den rådgivning og vejledning, de har brug for for at drive en succesfuld virksomhed.

Vi skal være proaktive såvel som reaktive, når det drejer sig om rådgivning og uddannelse af vores medlemmer. Og vi skal være mødested for vores medlemmer for at man kan lære af hinanden, samarbejde, dele ressourcer og gøre forretning sammen. Læs mere her.

Årsmoede 2020 600 X 500