Vanvidskørsel og konfiskation

20. april 2021

Den 31. marts 2021 trådte de nye regler om konfiskation af biler ved vanvidskørsel i kraft.

De nye regler om konfiskation af biler ved vanvidskørsel er trådt i kraft. De betyder, at en bil kan blive konfiskeret og solgt på auktion, også selvom føreren af bilen er en anden end ejeren. Vanvidskørsel er bl.a. fartoverskridelse med mere end 100 pct. af det tilladte, dog med en hastighed på mere end 100 km/t, kørsel med mere 200 km/t og kørsel med en promille på mere end 2,00.

Af bemærkningerne til loven fremgår i øvrigt, at ejeren bl.a. kan undersøge:
• Om den bilen overdrages til tidligere har begået flere eller grovere færdselslovs overtrædelser.
• Om noget indikerer, at bilen er tiltænkt en anden person end den, køretøjet overdrages til.

Det vil formentligt indgå i domstolenes vurdering, om ejeren skal have bilen tilbage, om ejeren har gjort noget for at undersøge, om føreren tidligere har begået grove færdselslovsovertrædelser.

For at undersøge dette kan ejeren af bilen bede brugeren om at underskrive en tro og love-erklæring på, at vedkommende ikke tidligere har begået bestemte relevante lovovertrædelser.
For at undersøge føreren yderligere, kan ejeren også udbede sig førerens private straffeattest, samt undersøge førerens økonomiske forhold i tilfælde af et senere erstatningskrav. Dette er nok særligt relevant ved længerevarende leje- eller leasingaftaler.

Konsekvenser for en medarbejder, der kører vanvidskørsel i virksomhedens eller en kundes bil

Hvis en medarbejder kører vanvidskørsel i en af virksomhedens biler, og bilen efterfølgende bliver konfiskeret, kan det få ansættelsesretlige konsekvenser. Medarbejderen kan også blive erstatningsansvarlig for virksomhedens tab.

Vi anbefaler, at virksomhederne sørger for, at medarbejderne bliver bekendt med de nye regler, herunder de mulige konsekvenser ved vanvidskørsel.

Når en bil er anvendt til vanvidskørsel

Hvis en bilist bliver taget i at køre vanvidskørsel, vil politiet på stedet beslaglægge bilen. Hvis bilen er ejet af en anden end føreren, vil domstolene efterfølgende vurdere, om ejeren skal have bilen retur, eller om bilen skal på auktion og blive solgt.

Hvis bilen bliver solgt på auktion, kan ejeren efterfølgende kræve tabet dækket af føreren.
Vi har udformet et forslag til en erklæring for anvendelse af varebiler på gule plader.
Og et forslag til et tillæg til ansættelsesbeviset / kontrakten for samtlige medarbejdere.