Upassende beskeder medførte opsigelse

5. juli 2018

indledt en kollegial venskabelig relation med en kvindelig socialrådgiver og de korresponderede sammen med e-mails og sms'er. Nogle af beskederne fra funktionæren til socialrådgiveren udviklede sig til at få seksuelt indhold, og hun bad funktionæren holde op med at sende upassende beskeder til hende.

Funktionæren fortsatte imidlertid, og hun klagede herover til en chef, og funktionæren blev indkaldt til en tjenstlig samtale. Kommunen foretog høring af funktionæren i anledning af en påtænkt opsigelse begrundet i funktionærens grove misligholdelse af ansættelsesforholdet på grund af de upassende beskeder til en kollega.

Senere blev funktionæren afskediget med tre måneders varsel. Funktionæren mente, at afskedigelsen ikke havde været rimeligt begrundet i hans forhold, og han anlagde sag med krav om tre måneders godtgørelse for usaglig afskedigelse efter funktionærlovens § 2 b. Kommunen blev frifundet, da opsigelsen havde været rimeligt begrundet på grund af hans upassende adfærd.

Ovenstående er ikke og kan ikke erstatte rådgivning. Kontakt vores konsulenter for konkret juridisk rådgivning.

Kilde: Vestre Landsrets dom af 15. maj 2018